Wyślij
Udostępnij:
 
 

Medycyna płci: „Kobieta współczesna – zdrowie i zagrożenia”

Źródło: BL
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 16.04.2015
 
 
Kobiety żyją dłużej – ale co to za życie? W podeszłych latach znacznie spada jakość ich życia, pozostają samotne, cierpią na liczne schorzenia przewlekłe utrudniające normalne funkcjonowanie. Między innymi tym problemom poświęcona będzie majowa konferencja „Kobieta współczesna – zdrowie i zagrożenia”.
-Funkcjonujące w literaturze przedmiotu i w języku medycznym określenia „medycyna płci” czy „medycyna genderowa” mają głębokie uzasadnienie – przekonuje kierownik naukowy konferencji, dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. -Co prawda, termin „gender” rozumiany jest jako płeć kulturowa, jednakże ma to przełożenie na płaszczyznę medycyny: na zdrowie kobiety oddziałują: środowisko, w którym żyje, funkcje, które sprawuje w życiu, wykonywana praca, relacje międzyludzkie, którym podlega. To z kolei nie pozostaje bez wpływu na fizjologię kobiety i może zarówno sprzyjać, jak i zagrażać prawidłowemu jej funkcjonowaniu – dodaje.

Począwszy od odrębności anatomicznych, poprzez fizjologię ciąży, gospodarkę hormonalną, na menopauzie skończywszy – bycie kobietą pozwala, jak pokazują statystyki, żyć coraz dłużej, przeważać pod tym względem nad mężczyznami, ale płacić za to trzeba uwzględnianiem kobiecych czynników ryzyka, wypływających np. z powikłań ciąży, chorób układu sercowo-naczyniowego, stosowania antykoncepcji czy hormonalnej terapii zastępczej (przy wszystkich dobrodziejstwach tego stosowania).

-Stąd niepodlegająca dyskusji wydaje się konieczność „niebezpłciowego” traktowania pacjentów i uwzględnianie odrębności etiologii zagrożeń i chorób, wynikających z fizjologii kobiety i współczesnych uwarunkowań jej życia komentuje Posadzy-Małaczyńska.

Wykładowcami konferencji będą między innymi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz (hipertensjolog); prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong (hipertensjolog, angiolog); prof. dr n. med. Janina Stępińska (kardiolog); prof. dr hab. Bogna Wierusz-Wysocka (diabetolog) i dr n. med. Nadia Bryl (psycholog). Konferencja odbędzie się 15 maja 2015 r. w Warszawie w Sound Garden Hotel.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.