Wyślij
Udostępnij:
 
 

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
Autor: Marta Koblańska |Data: 22.08.2019
 
 
Resort przyznał, że sytuacja Instytutu jest bardzo trudna. Jego zobowiązania na koniec I kwartału 2019 roku w porównaniu do końca 2016 roku zwiększyły się z 2 493,7 tys. zł do 8 873,3 tys. zł, czyli o 256 procent. Wartość zobowiązań wymagalnych, czyli takich, których termin płatności minął, zwiększyła się z 602,4 tys. zł do 7 600,3 tys. zł, czyli o 1 162 procent.
Ponieważ IMPiZŚ nie prowadzi od 1 lipca 2019 r. żadnego rodzaju działalności, jako termin zakończenia działalności Instytutu wskazano 31 sierpnia 2019 roku.

Likwidacja IMPiZŚ ma się rozpocząć 1 września 2019 r., będzie trwała 3 lata i zakończy się 31 sierpnia 2022 roku. Resort informuje jednak, że należy uwzględnić fakt, że proces likwidacji może przekroczyć założony termin w sytuacji przedłużenia m.in. sprzedaży majątku, czy postępowań sądowych.

Zobowiązania instytutu zostaną uregulowane ze środków posiadanych przez Instytut lub uzyskanych z jego należności oraz ze zbycia jego mienia, a pozostałe zobowiązania staną się zobowiązaniami Skarbu Państwa.

Minister zdrowia zdecydował o likwidacji, mając na uwadze przede wszystkim bardzo szybko pogarszającą się sytuację finansową jednostki i brak możliwości kontynuacji działalności Instytutu we wszystkich zakresach.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe