Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Ministerstwo Zdrowia rozszerza wykaz e-skierowań

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 06.09.2021
 
 
Lista skierowań wystawianych w formie elektronicznej ma zostać poszerzona m.in. o opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień oraz rehabilitację leczniczą. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji społecznych.
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (SIM) ma na celu określenie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej w SIM.

Zgodnie z projektowaną zmianą wykaz skierowań wystawianych w postaci elektronicznej rozszerzony zostanie o:
1) skierowania na rehabilitację leczniczą u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 59 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
2) skierowania na świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.