123RF

Mniej czasu zajmą wnioski konkursowe na inwestycje z KPO

Udostępnij:

Kierownictwo resortu zdrowia chce zminimalizować czas na wypełnienie wniosków przez podmioty lecznicze, które wezmą udział w konkursach na realizację inwestycji w Krajowym Planie Odbudowy. 

Dwie nowelizacje rozporządzeń
Ministerstwo Zdrowia przekazuje lipca do konsultacji społecznych dwa projekty nowelizacji rozporządzeń: w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, a także w sprawie formularza IOWISZ dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z potrzeby dostosowania oceny inwestycji do wymogów KPO i kryteriów sformułowanych w tzw. kamieniach milowych. Kolejny powód to ograniczony termin przeprowadzenia, zakończenia i rozliczenia inwestycji finansowanych ze środków KPO, czyli drugi kwartał 2026 r.

– Pomimo że opinię o celowości inwestycji w sektorze zdrowia wydaje się w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie, to czas potrzebny podmiotom na przygotowanie wniosku, który wynosi nierzadko kilka miesięcy, może uniemożliwić zdobycie opinii w przewidzianym terminie, a co za tym idzie środków finansowych – informuje resort zdrowia.

Będzie szybciej
W projektach zakłada się, że IOWISZ zostanie dostosowany tak, aby zminimalizować czas wypełnienia formularza i jego oceny. Korekty mają także zapewnić spójność z kryteriami, które zostaną ujęte w naborach na inwestycje w ramach KPO, ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia. Kryteria te będą następnie przedmiotem oceny Komisji Europejskiej w ramach procesu monitorowania i rozliczania środków z KPO.

Warunkiem objęcia przedsięwzięcia wsparciem w ramach środków z KPO jest udział w procedurze konkursowej i uzyskanie pozytywnego wyniku. Szczegółowy zakres wsparcia oraz wymogi, jakie będzie musiał spełnić wnioskodawca, zostaną przedstawione w dokumentacji konkursowej w ramach naborów na inwestycje finansowane z KPO w sektorze ochrony zdrowia. Inwestycje muszą być powiązane ze zdefiniowanymi w KPO reformami, na podstawie których określone zostaną kryteria naboru wynikające z potrzeb oraz kryteriów określonych w poszczególnych zadaniach w ramach KPO (tzw. kamieniach milowych).

Komisja Europejska 2 lipca zaakceptowała zmiany w KPO, które polski rząd wysłał do Brukseli 30 kwietnia. Pieniądze na inwestycje w ochronę zdrowia z KPO nie zostały jeszcze uruchomione. Resort zdrowia zaznacza, że chodzi o niemal 19 mld zł, z czego 10 mld do wykorzystania przez szpitale.

Udostępniamy projekty w całości.Uwagi do projektu można wysyłać na adres: m.sulek@mz.gov.pl – do dziesięciu dni od otrzymania pisma w sprawie dokumentu.

Przeczytaj także: „Kacperczyk: Rewizja KPO w zdrowiu pozwala dzielić ryzyka”.

Menedzer Zdrowia facebook

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.