Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Mniej teleporad

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 10.06.2021
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia proponuje od września nowe zasady finansowania związanego z teleporadami – ma to skłonić świadczeniodawców do zwiększenia liczby świadczeń udzielanych w gabinecie, bo z danych wynika, że zdalnie woli leczyć niemal 40 proc. przychodni, a są takie, w których tradycyjne wizyty pacjentów stanowią tylko 10 proc.
W projekcie zmiany zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna płatnik przedstawia zróżnicowane wysokości współczynników korygujących w zależności od udziału teleporad we wszystkich poradach u danego świadczeniodawcy. Odniesieniem ma być mediana udziału teleporad we wszystkich poradach udzielanych w podstawowej opiece zdrowotnej w kraju. Informacje o niej fundusz będzie co miesiąc publikować na swojej stronie internetowej.

Jakie mają być współczynniki korygujące?

W projekcie zapisano, że „w sytuacji, gdy udział teleporad we wszystkich poradach POZ u danego świadczeniodawcy w miesiącu następującym po miesiącu publikacji mediany półtorakrotnie przekroczy jej wartość, to stawka kapitacyjna korygowana jest z zastosowaniem współczynnika odpowiedniego do grupy wiekowej świadczeniobiorcy, to jest w odniesieniu do osób:
– w wieku od 40. do 65. roku życia – współczynnik 1,21,
– w wieku od 66. do 75. roku życia – współczynnik 2,43,
– w wieku powyżej 75. roku życia – współczynnik 2,79,
a kiedy udział teleporad we wszystkich poradach POZ u danego świadczeniodawcy w miesiącu następującym po miesiącu publikacji mediany, o której mowa w pkt 2, jest dwukrotnie niższa niż jej wartość, to stawka kapitacyjna korygowana jest z zastosowaniem współczynnika odpowiedniego do grupy wiekowej świadczeniobiorcy, to jest w odniesieniu do osób:
– w wieku od 40. do 65. roku życia – współczynnik 1,47,
– w wieku od 66. do 75. roku życia – współczynnik 2,97,
– w wieku powyżej 75. roku życia – współczynnik 3, 41”.

Na opinie w sprawie projektu resort czeka do 18 czerwca 2021 roku, do godz. 12 – można je wysyłać na adres: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Projekt zmiany zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe