Wyślij
Udostępnij:
 
 

NFZ: powstał projekt zarządzania w sprawie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży

Źródło: TK, nfz.gov.pl
Redaktor: Tomasz Kotliński |Data: 15.01.2016
 
 
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił projekt zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego realizacji umów na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.
Wprowadzono nowy zakres świadczeń. Zmiany mają na celu poprawę opieki nad kobietą w ciąży zakończonej urodzeniem zdrowego noworodka.

W ramach opieki koordynowanej prowadzonej przez podmiot wiodący, wprowadzono nowe zasady finansowania i rozliczania świadczeń dla kobiet w ciąży. To podmiot wiodący zapewnia i koordynuje opiekę na wszystkich etapach ciąży. Już od opieki przedporodowej realizowanej w trybie ambulatoryjnym, aż do opieki nad kobietą i noworodkiem w okresie 6 tygodni po porodzie.

NFZ informuje, że nowy model świadczeń ma zapewnić terminową diagnostykę oraz dobrą opiekę. Przedstawiono propozycję przeprowadzenia porodu i opieki poporodowej przez ten sam zespół medyczny, który posiada bieżącą wiedzę o przebiegu ciąży. Takie działania mają na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa pacjentek. Wykrywalność pojawiających się nieprawidłowości znacznie wzrasta. Dodatkowo pacjentki będą miały możliwość wyboru osoby prowadzącej ciążę.

Świadczenia będą finansowane w oparciu o liczbę porodów w danym podmiocie. Uwzględniane będą parametry jakościowe. Zakres tych parametrów został przygotowany przez grono ekspertów. Dotyczą rodzaju wykonywanej diagnostyki, ilości porodów fizjologicznych, cięć cesarskich itp.

Opinie do projektu zarządzenia można przesyłać do 4 lutego 2016. Projekt dostępny jest na stronie www.nfz.gov.pl
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe