Naczelna Izba Lekarska

NRL ponownie zapyta KE o kształcenie lekarzy poza uniwersytetami

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Marzena Sygut-Mirek
|
Źródło: Naczelna Izba Lekarska
Komisja Europejska ustosunkowała się do pytań Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie minimalnych wymogów kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów. – Odpowiedź ma charakter ogólnikowy i nie odnosi się do specyficznej sytuacji panującej w Polsce – stwierdził prezes samorządu lekarskiego Łukasz Jankowski.
Naczelna Izba Lekarska odniosła się do odpowiedzi, jaką uzyskała od Komisji Europejskiej w sprawie kształcenia lekarzy w Polsce poza uniwersytetami medycznymi, podkreślając jednocześnie, że izba we wszelkich działaniach i dyskusjach publicznych zaznacza otwartość na współpracę z rządzącymi w kwestiach dotyczących poziomu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz zgłasza swoje wątpliwości, gdy pojawiają się ku temu przesłanki.

Odpowiedź Komisji Europejskiej zbyt zdawkowa
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski przyznał, że „po wstępnych analizach pisma Komisji Europejskiej NRL rozważa zwrócenie się o uszczegółowienie odpowiedzi KE z uwzględnieniem obecnej sytuacji w Polsce, bowiem obecna odpowiedź nie wyczerpuje wątpliwości izby”.

– Na pewno cieszy fakt podkreślenia przez KE, że kształcenie lekarzy powinno odbywać się na poziomie uniwersyteckim, akademickim – zaznaczył.

Prezes zwrócił również uwagę, że „samorząd lekarski w sposób merytoryczny bierze udział w dyskusjach na temat poziomu kształcenia osób, które w niedalekiej przyszłości będą odpowiedzialne za pacjentów”.

– Całkowite zamknięcie ze strony resortu na oparty na przesłankach merytorycznych dialog ze środowiskiem lekarskim należy traktować wyłącznie jako grę polityczną. Przedstawialiśmy merytoryczne argumenty, uczestniczyliśmy i uczestniczymy w dyskusjach, także w Ministerstwie Zdrowia, również z udziałem pacjentów. Przypisywanie samorządowi lekarskiemu braku aktywności w tym zakresie jest próbą odwrócenia uwagi od destrukcyjnych działań rządzących wobec systemu kształcenia – dodał prezes NRL.

Przeczytaj także: „Gwarancją poziomu świadczeń medycznych są standardy kształcenia kadr”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.