Nagrody Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii przyznane

Udostępnij:
Podczas koncertu "Serce za serce", organizowanego przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, wręczono nagrody i wyróżnienia za największe osiągnięcia w kardiochirurgii w 2018 roku.
Laureatami są:
- dr n. med. Krzysztof Wróbel z Oddziału Kardiochirurgii Allenort/Medicover w Warszawie, autor pracy poświęconej wynikom okołooperacyjnym chorych z pozawałowym uszkodzeniem serca, która stanowi ważny przyczynek do poprawy jakości i wyników leczenia tej grupy pacjentów.
- zespół w składzie: dr n med. Marek Ochman, pulmonolog, transplantolog; lek. med. Maciej Urlik, kardiochirurg, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z transplantologii klinicznej; dr n med. Tomasz Stącel - kardiochirurg, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z transplantologii klinicznej; dr n. med. Mirosław Nęcki - pulmonolog, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z transplantologii klinicznej; Michał Kręt, anestezjolog; lek. med. Remigiusz Antończyk w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z kardiochiurgii; mgr Alina Kliczka, pielęgniarka oddziałowa; Agnieszka Garbacik, pielęgniarka odcinkowa; mgr Mirosława Sioła, specjalista mikrobiolog; mgr Irena Młynarczyk, specjalista rehabilitacji ruchowej; dr Joanna Foik-Potęga, specjalista rehabilitacji ruchowej; mgr Łukasz Lech, fizjoterapeuta. Zespół został wyróżniony przez kapitułę za stworzenie w Zabrzu wiodącego w Polsce programu transplantacji płuc i ratowania chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc. Nagroda prof. Religi stanowi uznanie dla wysiłku i fantastycznej pracy zespołowej kardiochirurgów, pulmonologów, transplantologów, anestezjologów, i rehabilitantów, której wynikiem jest najlepszy w Polsce pod względem jakości oraz wyników program leczenia chorych ze skrajną niewydolnością oddechową, również w przebiegu mukowiscydozy. Zespół ten, który przeprowadził w tym roku jak dotąd rekordową liczbę 24 przeszczepów płuc, w tym 11 u chorych z mukowiscydozą.
- zespół w składzie: dr n med. Szymon Pawlak, kardiochirurg, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z transplantologii klinicznej, adiunkt kliniki SUM, lek. med. Joanna Śliwka, kardiochirurg, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z transplantologii klinicznej, dr n med. Adam Grzybowski, neonatolog, pediatra; dr n med. Jarosław Rycaj, kardiolog dziecięcy, pediatra; lek. med. Arkadiusz Wierzyk, kardiolog dziecięcy, pediatra; mgr Bożena Dwulit, pielęgniarka oddziałowa; Bernarda Markiewicz, pielęgniarka odcinków. Zespół został wyróżniony za pionierskie w kraju osiągnięcia w zakresie ratowania dzieci z ciężkim uszkodzeniem serca oraz imponujący w wymiarze międzynarodowym jakościowy i ilościowy program mechanicznego wspomagania serca u dzieci z następową transplantacją. Zespół ten jest obecnie zaliczany do jednego z najlepszych i najbardziej doświadczonych w tej dziedzinie w Europie, co stanowi wielką nobilitację dla działalności kliniki. Kapituła w sposób szczególny wyróżniła wysiłek, talent, pasję i osiągnięcia członków tego zespołu, które wpisują się w najlepsze Polskie osiągnięcia kliniczne w zakresie kardiochirurgii dziecięcej. Świadectwem wysokich kompetencji tego zespołu jest fakt, że jego liderzy zapraszani są do innych ośrodków europejskich, w celu przeprowadzenia zabiegów szkoleniowych w zakresie wszczepiania sztucznych komór u dzieci, oraz jako eksperci w celu przedstawienia autorskiego protokołu wszczepień urządzeń mechanicznego wspomagania krążenia.

Profesor Zembala gratuluje
- Jednocześnie, jako przewodniczący kapituły, chciałbym z dumą przypomnieć, że laureatem ubiegłorocznej nagrody indywidualnej im. prof. Z. Religi jest prof. Jacek Różański, konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii, który w ubiegłym roku z przyczyn losowych nie mógł odebrać nagrody - pisze prof. Marian Zembala. Kapituła wyróżniła prof. Różańskiego za całokształt osiągnięć w dziedzinie kardiochirurgii, oraz szczególne poświęcenie operacjom wad serca u młodzieży i dorosłych.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.