Created by Asierromero - Freepik.com

Najdłużej czekamy na ortodontę. A najkrócej?

Udostępnij:
Fundacja Watch Health Care po raz kolejny udostępniła raport przedstawiający zmiany w zakresie dostępu do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych w Polsce – „Barometr”. Do kogo kolejki są najkrótsze, a do kogo – najdłuższe?
Z raportu wynika, że średni czas oczekiwania na pojedyncze gwarantowane świadczenia zdrowotne w Polsce – niezależnie od ich charakteru - wynosił w czerwcu oraz lipcu 2017 roku 3,1 miesiąca. Niewiele zmieniło się pod tym względem od marca, gdy publikowano ostatni raport, ale pierwszy raz czas ten przekroczył granicę 3 miesięcy.

Autorzy raportu podkreślają, że od 2012 roku – od kiedy Fundacja WHC rozpoczęła projekt monitorowania kolejek, płatnik publiczny nie zapewnia równego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla wszystkich ubezpieczonych.

Gdzie kolejki są największe? Zgodnie z danymi Barometru WHC na najdłuższe kolejki natrafiają pacjenci oczekujący do: ortodonty (10,9 mies.); endokrynologa (10,3 mies.); angiologa (7,7 mies.); neurochirurga (5,9 mies.); hepatologa (5,6 mies.); chirurga plastycznego (5,4 mies.); kardiologa dziecięcego (5,1 mies.); immunologa (4,8 mies.); specjalisty chorób zakaźnych (4,6 mies.); urologa (4,5 mies.); chirurga naczyniowego (4,2 mies.); nefrologa (3,9 mies.); kardiologa (3,2 mies.); neurologa dziecięcego (3,1 mies.) i diabetologa (3 mies.).

Specjaliści, do których czas oczekiwania jest najkrótszy (do dwóch tygodni oczekiwania na wizytę), to: pediatra, ginekolog, neonatolog, ginekolog-położnik, otolaryngolog i chirurg ogólny.

Autorzy raportu przeanalizowali dostępność lekarzy specjalistów z 39 dziedzin medycyny. W 7 z nich odnotowano poprawę w dostępności, w przypadku 13 - pogorszenie, natomiast w przypadku 19 specjalistów czas oczekiwania nie uległ istotnej zmianie.

Największa poprawa - w porównaniu z danymi analizowanymi w lutym oraz marcu 2017, nastąpiła w dostępności do konsultacji u reumatologa (o 3,4 mies.) oraz u specjalisty chorób zakaźnych (o 2,3 mies.). Ale nadal czasy oczekiwania do tych specjalistów są długie mimo tendencji malejącej.

Największe pogorszenie dostępności dotyczy wydłużenia kolejki do specjalisty neurochirurga (o 2,1 mies.), wizyty u nefrologa (o 1,7 mies.) oraz wizyty u neurologa i ortodonty (o 1,5 mies.).
Najdłuższe kolejki odnotowano do badań takich jak: artroskopia stawu biodrowego (14,2 mies.), rezonans magnetyczny (MRI) kręgosłupa (9,6 mies.), badanie elektrofizjologiczne serca (8,8 mies.) badanie bezdechu śródsennego (7,3 mies.)

Dostęp do niektórych świadczeń uległ jednak poprawie. Średni czas oczekiwania w dziedzinie ortopedii w stosunku do czerwca zeszłego roku skrócił się z 16,7 mies. do 9,5 mies.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.