Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowa lista leków refundowanych od 1 maja. Co na niej?

Źródło: Ministerstwo Zdrowia/MK
Redaktor: Marta Koblańska |Data: 22.04.2016
 
 
Resort zdrowia przedstawił projekt nowej listy leków refundowanych. Jak informuje ministerstwo, w wyniku prac nad XXVII już obwieszczeniem refundacyjnym Ministra Zdrowia zostało ocenionych 498 wniosków.
O objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej rozpatrzono 119 wniosków; o przedłużenie decyzji o objęciu refundacją – 324 wniosków; o podwyższenie urzędowej ceny zbytu – 3 wnioski; o obniżenie urzędowej ceny zbytu – 46 wniosków; o skrócenie obowiązywania decyzji – 6 wniosków.

W porównaniu do poprzedniego obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca 2016 r., projekt obecnego, które ma obowiązywać od 1 maja, zawiera następujące zmiany:

W zakresie listy aptecznej wykaz leków refundowanych dostępnych w aptece na receptę został poszerzony o dwa produkty lecznicze (kody EAN) zawierające substancję czynną parykalcytol. Leki: Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 2 µg, 30 szt. i Paricalcitol Teva, kaps. miękkie, 1 µg, 30 szt, zostały objęte refundacją z poziomem odpłatności dla pacjentów: 30 proc. do wysokości limitu finansowania we wskazaniu: leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc związanej z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 3 i 4 oraz z przewlekłą niewydolnością nerek w stadium 5 u pacjentów poddawanych hemodializom lub dializom otrzewnowym, po nieskuteczności terapii alfakalcydolem.

Ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 73 nowych produktów, będących odpowiednikami leków dotychczas refundowanych.

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,upłynięciem z dniem 1 maja 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, w XXVII obwieszczeniu nie znajdzie się 33 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Dla 230 produktów zawierających 63 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 492,37 zł do 1 gr.

Zgodnie z projektem obwieszczenia obowiązującego od 1 maja, w porównaniu do poprzedniego obwieszczenia: dla 389 produktów (421 pozycji obwieszczenia) spadnie dopłata pacjenta – od 360,15 zł do 1 gr;dla 586 produktów (617 pozycji obwieszczenia) wzrośnie dopłata pacjenta – od 1 gr do 100,77 zł;dla 775 produktów (837 pozycji obwieszczenia) spadną ceny detaliczne brutto – od 520,10 zł do 1 gr;dla 167 produktów (169 pozycji obwieszczenia) wzrosną ceny detaliczne brutto – od 1 gr do 23,25 zł.

Co zmienia projekt w zakresie leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii? Decyzją Ministra Zdrowia, z dniem 1 maja 2016 r., refundacją został objęty lek Adcetris, brentuximabum vedotinum; proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji; 50 mg; 1 fiol. Adcetris będzie dostępny dla pacjentów bezpłatnie w ramach programu lekowego: „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)” Decyzję o włączeniu pacjenta do leczenia w programie podejmował będzie lekarz prowadzący w oparciu o kryteria zawarte w opisie przedmiotowego programu lekowego, który stanowi załącznik B.77 do obwieszczenia.

Dla 19 leków zawierających 9 substancji czynnych stosowanych w chemioterapii i programach lekowych wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu od 2301,84 zł do 5 gr.

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,upłynięciem z dniem 1 marca 2016 r. terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych,odmową refundacji na kolejny okres,
– w XXVII obwieszczeniu nie znajdzie się 14 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.