Nowe metody leczenia samoistnego włóknienia płuc

Udostępnij:
Boehringer Ingelheim z zadowoleniem przyjął informację o uaktualnieniu opartych na dowodach wytycznych ATS/ERS/JRS/ALAT z roku 2011, w zakresie leczenia samoistnego włóknienia płuc (idiopatic pulmonary fibrosis, IPF) sugerujące stosowanie nintedanibu w leczeniu IPF.
Do niedawna możliwości leczenia pacjentów z IPF były ograniczone. Nintedanib jest pierwszym lekiem o ukierowanym działaniu przeznaczonym do stosowania w leczeniu IPF, który w sposób spójny wykazał skuteczność w trzech badaniach klinicznych. Nintedanib* spowalnia postępy choroby poprzez zmniejszenie pogorszenia czynności płuc o około 50% u różnowrodnych grup pacjentów z IPF** . Nintedanib* znacznie zmniejszał ryzyko potwierdzonych zaostrzeń‡ o 68%1.

Profesor Klaus Dugi, dyrektor ds. medycznych w firmie Boehringer Ingelheim skomentował: „Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że w zaktualizowanych opartych na dowodach wytycznych z 2011 roku, wskazuje się stosowanie nintedanibu jako opcję terapeutyczną w leczeniu chorych z IPF. Jest to bardzo ważny krok zmierzający w kierunku poprawy opieki nad pacjentami z IPF i ich leczenia”.

Boehringer Ingelheim jest głęboko przekonany, że u chorych cierpiących na samoistne włóknienie płuc istnieje znaczne, niezaspokojone jeszcze zapotrzebowanie na właściwą terapię. Pacjenci dotknięci tą przewlekłą
i wyniszczającą chorobą mogą odczuć korzyści wynikające z leczenia
z zastosowaniem takiej substancji jak nintedanib*, który znacznie spowalnia proces pogarszania się czynności płuc oraz cechuje się możliwym do zaakceptowania profilem działań niepożądanych1.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.