Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Nowe rozporządzenie w sprawie audytów klinicznych

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 27.05.2022
 
 
Opublikowano projekt nowego rozporządzenia ministra zdrowia – dotyczy audytów klinicznych z zakresów rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, radioterapii i medycyny nuklearnej oraz wzorów raportów z ich przeprowadzenia.
To, że opublikowano nowe rozporządzenie, związane jest z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 33x ustawy z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. Zgodnie z tym przepisem minister zdrowia określa – mając na względzie poprawę jakości i wyników opieki nad pacjentem oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych, a także bezpieczeństwo pacjentów poddawanych medycznym procedurom radiologicznym oraz konieczność weryfikacji diagnostycznych poziomów referencyjnych i skuteczność okresowej oceny narażenia ludności wynikającego z medycznych zastosowań promieniowania jonizującego – szczegółowy zakres audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych, a także wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego oraz wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego zewnętrznego.

W związku z powyższym w nowym rozporządzeniu szczegółowo określono:
– zakres audytów klinicznych wewnętrznych,
– zakres audytów klinicznych zewnętrznych,
– wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego wewnętrznego,
– wzór raportu z przeprowadzonego audytu klinicznego zewnętrznego.

Określono też, że audyty kliniczne wewnętrzne oraz audyty kliniczne zewnętrzne są przeprowadzane w zakresach:
– rentgenodiagnostyki,
– radiologii zabiegowej,
– radioterapii,
– medycyny nuklearnej.

Co poza tym?

Publikujemy projekt w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia.

Uwagi do projektu można wysyłać – w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu – na adres dep-zp@mz.gov.pl. Dotyczy to tych, którzy otrzymali pismo od resortu w tej sprawie – mają 21 dni na odpowiedź.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.