Naczelna Izba Lekarska

Nowi członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej

Udostępnij:
Delegaci na XV Krajowy Zjazdu Lekarzy wybrali członków Naczelnej Rady Lekarskiej – publikujemy listę ich nazwisk.
Nowi lekarze w radzie to:
– Agata Dynkiewicz,
– Dariusz Paluszek,
– Paweł Barucha,
– Przemysław Janusz,
– Grzegorz Mazur,
– Dariusz Samborski,
– Jarosław Biliński,
– Klaudiusz Komor,
– Marek Rogowski,
– Andrzej Siarkiewicz,
– Monika Bojarska-Łoś,
– Maciej Sikora,
– Artur Drobniak,
– Marcin Szczęśniak,
– Grzegorz Wrona,
– Jolanta Szczurko,
– Tomasz Imiela,
– Radosław Maksymowicz,
– Halina Borgiel-Marek,
– Łukasz Jasek,
– Leszek Dudziński,
– Maciej Hamankiewicz,
– Magdalena Flaga-Łuczkiewicz,
– Wojciech Domka,
– Mariusz Goniewicz,
– Damian Patecki,
– Rita Sharma,
– Paweł Doczekalski,
– Mikołaj Sinica,
– Michał Matuszewski,
– Jakub Kosikowski,
– Jacek Bujko,
– Krzysztof Herman,
– Marcin Karolewski,
– Filip Pawliczak,
– Marzenna Plucińska,
– Łukasz Szmygel,
– Zbigniew Brzezin,
– Piotr Kalkowski,
– Mateusz Kowalczyk,
– Aleksander Matysiak,
– Tomasz Kozioł,
– Piotr Kocbach,
– Marcin Nowiński,
– Mateusz Szulca,
– Stanisław Kowarzyk,
– Grzegorz Kołodziej,
– Michał Wojciechowski,
– Marek Jodłowski,
– Artur de Rosier.

Zadania rady
Przypomnijmy – zadania Naczelnej Rady Lekarskiej to:
– sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty przez członków samorządu,
– upowszechnianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie,
– reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków samorządu,
– wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Lekarzy,
– czuwanie nad prawidłową realizacją zadań samorządu,
– wspomaganie, koordynacja i nadzór nad działalnością okręgowych rad lekarskich,
– reprezentowanie zawodów lekarza i lekarza dentysty wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji,
– określanie sposobów podejmowania uchwał przez organy izb lekarskich,
– uchwalanie zasady gospodarki finansowej samorządu,
– określanie wysokości składki członkowskiej,
– rozpatrywanie odwołań od uchwał okręgowych rad lekarskich,
– analizowanie, opiniowanie i proponowanie kierunków rozwoju ochrony zdrowia,
– uchwalanie budżetu Naczelnej Izby Lekarskiej oraz rozpatrywanie sprawozdań z jego wykonania,
– prowadzenie Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej,
– prowadzenie Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej,
– wydawanie Biuletynu Naczelnej Izby Lekarskiej,
– wydawanie „Gazety Lekarskiej”,
– przedstawianie sprawozdań z działalności Krajowemu Zjazdowi Lekarzy.

Pozostali członkowie
Do Naczelnej Rady Lekarskiej należą także prezesi okręgowych rad lekarskich, czyli:
– Henryk Grzesiak z Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku,
– Radosław Piwowarczyk z Beskidzkiej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej,
– Aleksandra Śremska z Bydgoskiej Rady Lekarskiej,
– Mariusz Malicki z Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie,
– Paweł Wróblewski z Dolnośląskiej Rady Lekarskiej we Wrocławiu,
– Dariusz Kutella z Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku,
– Ewa Joniec z Okręgowej Rady Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim,
– Tadeusz Urban ze Śląskiej Rady Lekarskiej w Katowicach,
– Dorota Szyska-Skrobot z Świętokrzyskiej Rady Lekarskiej,
– Robert Stępień z Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
– Leszek Buk z Lubelskiej Rady Lekarskiej,
– Paweł Czekalski z Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi,
– Anna Lella z Warmińsko-Mazurskiej Rady Lekarskiej,
– Jolanta Smerkowska-Mokrzycka z Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu,
– Ryszard Mońdziel z Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku,
– Krzysztof Kordel z Wielkopolskiej Rady Lekarskiej,
– Krzysztof Marchewka z Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie,
– Michał Bulsa z Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,
– Marta Owczyńska z Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie,
– Wojciech Kaatz z Kujawsko-Pomorskiej Rady Lekarskiej w Toruniu,
– Jacek Kotuła z Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze,
– Katarzyna Krystosik-Łasecka z Okręgowej Rady Lekarskiej w Koszalinie,
– Artur Płachta z Wojskowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

I nowy prezes
W radzie jest także Łukasz Jankowski – prezes NRL wybrany podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Przeczytaj także: „Łukasz Jankowski nowym prezesem”, „Samorząd na niepogodę” i „Wyniki wyborów w samorządach lekarskich – lista prezesów”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.