123RF

Obniżenie jakości kształcenia lekarzy – stanowisko NRL

Udostępnij:
Rządzący chcą ułatwić uczelniom uzyskiwanie pozwolenia na prowadzenie kierunków lekarskich – zgodnie z projektem poselskim szkoły, które nie spełniały warunków poddania się ewaluacji jakości działalności naukowej, będą mogły to robić, o ile kształcą w zawodach medycznych i zatrudniają co najmniej dwunastu nauczycieli. – Będzie to skutkować obniżeniem jakości kształcenia – w oficjalnym stanowisku odpowiada prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
Przypomnijmy – posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli w Sejmie projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, z którego wynika, że „kierunek lekarski będzie mogła prowadzić między innymi uczelnia, która kształci już pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów czy ratowników medycznych i ma jakąkolwiek, choćby najniższą, kategorię naukową w dyscyplinie nauki medyczne lub w dyscyplinie nauki o zdrowiu”. Jest też inny warunek – szkoła musi zatrudniać przynajmniej 12 nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową i ma to być ich podstawowe miejsce pracy.

Tę propozycję ocenia prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku z 26 maja.

W skrócie – lekarza piszą, że „podejmując działania mające na celu przeciwdziałanie brakom kadrowym w ochronie zdrowia, nie można przedkładać tego nad zapewnieniem odpowiedniej jakości kształcenia”.

– Jest to działanie zmierzające do bardzo szybkiego zwiększania liczby studentów kierunku lekarskiego w Polsce bez jednoczesnego zapewnienia właściwych warunków najpierw studiowania, a później, niezbędnego w zawodzie lekarza, właściwego kształcenia podyplomowego. Będzie to skutkować obniżeniem jakości kształcenia lekarzy i ich przygotowania do wykonywania tego zawodu, swoistej „felczeryzacji” zawodu lekarza – czytamy w stanowisku.

Udostępniamy dokument w całości.Stanowisko można oglądać na komputerach, niektórych telefonach lub ściągając je po kliknięciu w: Stanowisko nr 33.23/P-IX prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 26 maja 2023 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe.

Przeczytaj także: „Marcin Gruchała krytykuje niższe wymogi dla uczelni” i „Niższe wymogi dla uczelni – projekt nowelizacji”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.