Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Opracują standardy kształcenia lekarzy

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 04.12.2021
 
 
Zarządzeniem ministra zdrowia powołano nowy zespół ekspercki, który zajmie się propozycją zmian w standardach kształcenia lekarzy – przewodniczącym jest wiceminister zdrowia Piotr Bromber, a jego zastępcą sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek.
Zarządzenie ministra zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza opublikowano 3 grudnia. Zaczęło obowiązywać 4 grudnia – i zapisano w nim, że szefem grupy jest wiceminister zdrowia Piotr Bromber, a jego zastępcą sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek. W zespole są także:
– dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Małgorzata Zadorożna,
– dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki Marcin Czaja,
– naczelnik Wydział Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Magdalena Kucharska,
– naczelnik Wydziału Spraw Medycznych w Ministerstwie Edukacji i Nauki Piotr Kowalski,
– pięciu przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
– przedstawiciele Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny i Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy,
– dwóch reprezentantów Naczelnej Rady Lekarskiej.

Sekretarz to starszy specjalista w Wydziale Kształcenia Lekarzy i Uznawania Kwalifikacji w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia Małgorzata Żarłak.

Czym zajmą się eksperci?

W zarządzeniu zapisano, że „będzie to opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w zakresie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty”. Poinformowano, że „w szczególności chodzi o:
– przegląd oraz zaproponowanie zmian do aktualnego zestawu efektów kształcenia pod kątem możliwości ograniczenia efektów kształcenia przewidzianych w grupach zajęć A i B,
– wprowadzenie zmian niezbędnych do zwiększenia liczby godzin praktycznych kształcenia począwszy od czwartego roku studiów na kierunku lekarskim i trzeciego roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym.

W dokumencie wskazano, że pierwsze posiedzenie powinno być zwołane nie później niż w 21 dni od dnia, kiedy zarządzenie zaczyna obowiązywać.

Eksperci mają pracować do czasu przedłożenia ministrowi zdrowia propozycji nowelizacji – to powinno nastąpić najpóźniej 28 lutego 2022 roku.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Zarządzenie ministra zdrowia z 3 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty.

Przeczytaj także: „Ilu studentów może liczyć na kredyty?”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.