iStock

Oto najdroższe programy lekowe

Udostępnij:
W 2018 r. na programy lekowe dla ponad 131 tys. pacjentów wydano 3,48 mld zł. Najdroższe były terapie raka piersi i stwardnienia rozsianego, a także leczenie bezinterferonowe przewlekłego WZW typu C. Ile za nie zapłaciliśmy i które substancje czynne wygenerowały największy koszt?
Analiza Sabiny Wierzganowskiej, niezależnej ekspertki do spraw refundacji:
Koszt refundacji leków stosowanych w programów lekowych w 2018 roku wyniósł 3,48 mld zł, czyli o 7,8 proc. więcej niż w 2017 r. Aktywnych było 92 programów, które objęły terapią 131,7 tys. pacjentów, to jest o 10,8 proc. więcej niż w roku poprzednim. Średnio na chorego wydano 26,4 tys. zł.

Najwięcej przeznaczono na refundację leków stosowanych w leczeniu raka piersi. Program (B.9) kosztował 455,3 mln zł, co stanowi 13,1 proc. wydatków NFZ na leki w programach. Drugi z kolei koszt związany jest z terapią stwardnienia rozsianego. Za leki w tym programie (B.29) zapłacono 281,6 mln zł. Kolejny drogi program to terapia bezinterferonowa przewlekłego WZW typu C (B.71). Roczny koszt leków w tym programie to 222,6 mln zł.

Przedstawiam listę dziesięciu najbardziej kosztownych programów lekowych w 2018 roku i informacje o liczbie pacjentów objętych terapią.Analizuję także zestawienie pod względem liczby substancji czynnych w programie i substancji generującej największy koszt w programie. Podaję też koszt i liczbę pacjentów w odniesieniu do roku poprzedniego wskazując na procentową zmianę.

W przypadku leczenia raka piersi:
- koszt refundacji leków to 455,3 mln zł (wzrost o 1,9 proc),
- liczba pacjentów to 7 341 (wzrost o 6,7 proc.),
- liczba leków w programie to 4,
- a największy udział w koszcie ma trastuzumabum (SC), czyli 59 proc., jest stosowany u 76 proc. pacjentów w programie.

Leczenie stwardnienia rozsianego:
- koszt refundacji leków: 281,6 mln zł (wzrost o 12,2 proc.),
- liczba pacjentów: 12 795 (wzrost o 14,3 proc.),
- liczba leków w programie: 8,
- największy udział w koszcie: dimethylis fumaras (O) 30 proc., stosowany u 35 proc. pacjentów w programie.

Leczenie przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową:
- koszt refundacji leków: 222,6 mln zł (spadek o 46,0 proc.),
- liczba pacjentów: 9 436 (spadek o 22,5 proc.),
- liczba leków w programie: 8,
- największy udział w koszcie: ombitasvirum+paritaprevirum+ritonavirum (O) 25 proc., stosowany u 22% pacjentów w programie.

Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego:
- koszt refundacji leków: 175,1 mln zł (wzrost o 35,2 proc.),
- liczba pacjentów: 3 711 (wzrost o 34,2 proc.),
- liczba leków w programie: 4,
- największy udział w koszcie: cetuximabum (P) 37 proc., stosowany u 36 proc. pacjentów w programie.

Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego:
- koszt refundacji leków: 163,2 mln zł (wzrost o 16,9 proc.),
- liczba pacjentów: 1 662 (wzrost o 14,7 proc.),
- liczba leków w programie: 2,
- największy udział w koszcie: lenalidomidum (O) 99,9 proc., stosowany u 98 proc. pacjentów w programie.

Leczenie raka nerki:
- koszt refundacji leków: 144,1 mln zł (wzrost o 9,0 proc.),
- liczba pacjentów: 2 511 (wzrost o 7,6 proc.),
- liczba leków w programie: 8,
- największy udział w koszcie: sunitinibum (O) 42 proc., stosowany u 44 proc. pacjentów w programie.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym:
- koszt refundacji leków: 134,2 mln zł (wzrost o 6,8 proc.),
- liczba pacjentów: 5 915 (wzrost o 15,9 proc.),
- liczba leków w programie: 8,
- największy udział w koszcie: adalimumabum (P) 33 proc., stosowany u 29 proc. pacjentów w programie.

Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych:
- koszt refundacji leków: 123,3 mln zł (wzrost o 37,7 proc.),
- liczba pacjentów: 981 (wzrost o 27,9 proc.),
- liczba leków w programie: 4,
- największy udział w koszcie: nivolumabum (P) 48 proc., stosowany u 55 proc. pacjentów w programie.

Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową:
- koszt refundacji leków: 112,2 mln zł (wzrost o 2,5 proc.),
- liczba pacjentów: 1 137 (wzrost o 9,2 proc.),
- liczba leków w programie: 3,
- największy udział w koszcie: nilotynibum (O) 55 proc., stosowany u 50 proc. pacjentów w programie.

Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP):
- koszt refundacji leków: 100,7 mln zł (wzrost o 42,6 proc.),
- liczba pacjentów: 923 (wzrost o 60,0 proc.),
- liczba leków w programie: 8,
- największy udział w koszcie: treprostynilum (P) 80 proc., stosowany u 21 proc. pacjentów w programie.

O analizie:
- statystyka uwzględnia wyłącznie koszty leków w programie, nie uwzględnia natomiast kosztu procedur i diagnostyki prowadzonej w programie,
- na koszt programu składa się koszt wszystkich opakowań leków zrefundowanych wyłącznie w tym programie,
- liczba pacjentów w programie to suma pacjentów przyjmujących poszczególne leki, przy czym w przypadku terapii złożonej pacjent policzony jest raz (jest to suma z usunięciem powielających się numerów PESEL),
- źródłem danych jest NFZ.


Przeczytaj także: „Tajne dokumenty refundacyjne”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.