123RF

PCSS będzie miało komputer kwantowy

Udostępnij:

Ministerstwo Cyfryzacji będzie współfinansować zakup komputera kwantowego EuroQCS-Poland – nowy komputer zostanie zainstalowany w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej i zacznie działać w połowie 2025 r.

– Komputery kwantowe to przyszłość. Pozwolą na radykalne przyspieszenie rozwiązywania skomplikowanych problemów obliczeniowych, takich jak modelowanie molekularne, optymalizacja procesów czy analiza dużych zbiorów danych. Komputery kwantowe mogą znacznie zwiększyć efektywność w dziedzinach takich jak medycyna, kryptografia, finanse oraz sztuczna inteligencja, dając instytucjom badawczym oraz podmiotom komercyjnym przewagę konkurencyjną oraz możliwość przełomowych odkryć – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

– Polska powinna być europejskim liderem rozwijania i wykorzystania tej technologii – dodaje.

Komputer kwantowy będzie służyć przede wszystkim naukowcom, przedstawicielom przemysłu oraz sektora publicznego z całej Europy.

Dzięki projektowi EuroQCS-Poland będzie można rozwijać ważne aplikacje dla przemysłu, nauki oraz społeczeństwa. Dzięki nowemu komputerowi kwantowemu, możliwości europejskiej infrastruktury superkomputerowej znacznie się rozszerzą.

Sama maszyna stanie w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN (PCSS), gdzie zostanie zintegrowana z infrastrukturą HPC. Pozwoli to również na zdalny dostęp do nowego komputera krajowym użytkownikom poprzez działającą krajową sieć naukową PIONIER.

Projekt EuroQCS-Poland to wspólna inicjatywa polskich i europejskich instytucji. PCSS będzie liderem konsorcjum, które zajmie się integracją i rozwojem sprzętu oraz oprogramowania. Partnerami projektu są Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Creotech Instruments S.A. oraz Uniwersytet Litewski. Wspólnie będą pracować nad tym, aby komputer kwantowy działał bez zakłóceń i przynosił korzyści naukowcom oraz przedsiębiorcom.

Przeczytaj także: „Poznań. AI wsparciem podczas operacji TAVI”.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.