Wyślij
Udostępnij:
 
 

PZM w liście do polityków PiS pisze o oszukaniu polskich pacjentów

Źródło: KL, Porozumienie Zawodów Medycznych
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 03.07.2017
 
 
- Chcielibyśmy państwu uświadomić, że rząd, utworzony przez Prawo i Sprawiedliwość źle traktuje publiczną ochronę zdrowia i jej pracowników, kontynuując w tym zakresie politykę swoich poprzedników - napisali przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych. To reakcja na sobotnie (1 lipca) wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego podczas kongresu PiS.
List otwarty Porozumienia Zawodów Medycznych do polityków PiS
- Szanowni Państwo, zwracamy się do państwa jako Porozumienie Zawodów Medycznych, największa reprezentacja pracowników ochrony zdrowia w Polsce, skupiająca wszystkie związki zawodowe poszczególnych zawodów medycznych oraz szereg innych organizacji.

Chcielibyśmy państwu uświadomić, że rząd, utworzony przez Prawo i Sprawiedliwość źle traktuje publiczną ochronę zdrowia i jej pracowników, kontynuując w tym zakresie politykę swoich poprzedników. Jakkolwiek wprowadzanych jest szereg zmian organizacyjnych, które mają sprawić wrażenie naprawy systemu, to jednak zasadniczy powód permanentnego kryzysu w publicznej ochronie zdrowia pozostaje nie tknięty. Jest nim skrajne niedofinansowanie w stosunku do zakresu świadczeń – formalnie – gwarantowanych. Polska przeznacza na publiczne lecznictwo najmniejsze środki wśród państw europejskich (licząc odsetkiem PKB lub nakładami na głowę mieszkańca) i sytuacja ta nie zmienia się od lat. Polski pacjent i pracownik służby zdrowia od prawie 30 lat czekają w wolnej Polsce na poprawę swojego losu ale dla rządzących jest zawsze coś ważniejszego niż zdrowie Polaków, na co przeznaczają nasze wspólne pieniądze: dofinansowanie banków, restrukturyzacja górnictwa, reformy administracyjne, dopłaty do PKP i do rolnictwa, budowa stadionów, dróg i autostrad, zwiększenie nakładów na armię, pobudzanie dzietności. Przedstawiony niedawno przez Ministerstwo Finansów projekt wieloletniego planu finansowego do roku 2020 również nie przewiduje zwiększania wydatków na zdrowie. Przedstawiciele obecnego rządu, z panią premier na czele, przekonują Polaków, że spełniają obietnice wyborcze dane obywatelom. Z pewnością nie dotyczy to ochrony zdrowia. Polscy pacjenci i pracownicy publicznej służby zdrowia mogą czuć się oszukani przez polityków PiS.

Jednym z dowodów na to jest rządowy projekt Ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne... przyjęty pośpiesznie przez parlament. Przewiduje on – de facto - utrwalenie obecnych, niesprawiedliwie niskich płac pracowników medycznych i jest kontynuacją zasady, że podstawą funkcjonowania publicznej ochrony zdrowia jest wyzysk jej pracowników. Nic dziwnego, że pracownicy ci odchodzą od zawodu lub emigrują w celach zarobkowych. Polscy lekarze, pielęgniarki, opiekunowie medyczni i inni służą swoją pracą chorym Niemcom, Brytyjczykom, Szwedom, Norwegom, Włochom…, bo w swojej ojczyźnie, przez swoje rządy są niedoceniani. Czy na tym ma polegać patriotyzm również obecnego Rządu, patriotyzm członków PiS?

Służba zdrowia to przede wszystkim praca jej pracowników. Nie zastąpią jej ani szpitalne mury, ani nowoczesne wyposażenie. Długo jeszcze nie będzie samoobsługowych szpitali i przychodni. Dlatego rząd, który lekceważy pracowników służby zdrowia – lekceważy tym samym chorych i ich problemy. Wzywamy państwa do refleksji w tym zakresie. Prawie każdy z nas był lub będzie kiedyś pacjentem. Ogromna większość z nas będzie zmuszona skorzystać z publicznej ochrony zdrowia. Jej stan jest niezwykle ważny dla zwykłych obywateli. Nie lekceważcie tego, bo - odurzeni sukcesami w innych dziedzinach - nie zauważycie nawet jak obywatele odwrócą się od Was z powodu fatalnej sytuacji w publicznej ochronie zdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe