Wyślij
Udostępnij:
 
 

Paweł Hreniak mówi co zrobić, żeby pacjenci w karetkach nie czekali

Źródło: KL, Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 16.12.2016
 
 
Wojewoda dolnośląski przesłał do szpitali i stacji pogotowia ratunkowego na Dolnym Śląsku pismo z
wytycznymi, które mają zapobiec nieprawidłowościom polegającym na wydłużonym czasie oczekiwania systemowych zespołów ratownictwa medycznego na przekazanie pacjentów do szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz szpitalnych izb przyjęć. Czego dotyczą?
Według wojewody dolnośląskiego wdrożenie wymienionych w piśmie pozwoli na usprawnienie
funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na Dolnym Śląsku i bezpośrednio przełoży się na zwiększenie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla mieszkańców regionu.

Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski:
- Proszę o przyjęcie i stosowania poniższych dobrych praktyk mających na celu poprawę funkcjonowania PRM na terenie województwa dolnośląskiego.

W zakresie funkcjonowania ZRM wojewoda, proszę o:
- powołanie przez dysponentów ratownictwa medycznego funkcji lekarza konsultanta wspierającego merytorycznie pracę ZRM i dyspozytorów medycznych,
- opracowanie i wdrożenie przez dysponentów ratownictwa medycznego procedur postępowania w sytuacji długiego czasu oczekiwania ZRM na przekazanie pacjenta do SOR lub IP,
- wprowadzenie w każdym ZRM systemu ewidencji czasu przyjazdu opartego na niezwłocznym potwierdzaniu przez upoważniony do tego personel SOR lub IP dokładnego czasu przyjazdu ZRM na podjazd SOR lub IP.

W zakresie funkcjonowania SOR lub IP wojewoda proszę, aby:
- transportowanie pacjenta do innej placówki leczniczej, celem konsultacji specjalistycznej lub hospitalizacji, było realizowane tylko po wcześniejszym uzgodnieniu lekarza prowadzącego z lekarzem dyżurnym jednostki, do której pacjent ma być przewieziony,
- pacjenci trafiający do szpitala transportem międzyszpitalnym, celem konsultacji specjalistycznej lub dalszej hospitalizacji, byli przyjmowani - bez względu na godzinę tego przyjęcia - poza SOR,
- personel SOR lub IP niezwłocznie potwierdzał dokładny czas przyjazdu ZRM na podjazd SOR lub IP w ewidencji tych zespołów,
- personel punktu rejestracji i segregacji medycznej nie ograniczał się tylko do rejestracji pacjenta, lecz realizował procedurę segregacji medycznej,
- personel punktu rejestracji i segregacji medycznej po zakwalifikowaniu chorego do grupy pacjentów niewymagających natychmiastowej pomocy przejmował opiekę nad pacjentem i niezwłocznie zwalniał ZRM do ratowania zdrowia i życia kolejnych osób,
- w miarę posiadanych możliwości została zwiększona liczba łóżek w salach obserwacyjnych SOR lub IP,
- w miejscu oczekiwania pacjentów na SOR lub IP zostały umieszczone informacje dotyczące funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej wraz z informacją, jakie należy podjąć działania, jeśli personel ww. jednostek odmawia przyjęcia pacjenta (na tablicy informacyjnej powinna również znaleźć się informacja o najbliższym punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej).

Powyższe wskazania wynikające z szeregu analiz i dokonanych kontroli stanowią niezbędne do podjęcia działania, które wyeliminują dostrzeżone nieprawidłowości.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe