Wyślij
Udostępnij:
 
 

Paweł Surówka: Dobry czas dla Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Źródło: KL, Rzeczpospolita
Autor: Krystian Lurka |Data: 01.02.2019
 
 
- 2018 rok to był dobry czas dla naszej działalności na rynku ubezpieczeń korporacyjnych, w tym dla naszego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, które pozyskiwało kolejnych dużych klientów - powiedział Paweł Surówka, prezes PZU, w rozmowie z "Rzeczpospolitą".
Paweł Surówka wyliczył, że w 2018 roku zakładowi udało się osiągnąć wyższą składkę z ubezpieczeń od ognia i innych szkód majątkowych oraz OC w wyniku zawarcia kilku umów (w tym długoterminowych) o wysokiej wartości jednostkowej oraz rozwoju portfela ubezpieczeń podmiotów medycznych w TUW PZUW.

Aneta Zawistowska o ofercie TUW PZUW
"Menedżer Zdrowia" w październiku 2018 roku spytał Anetę Zawistowską, członka zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych, o to, jaką ofertę dla placówek medycznych ma TUW PZUW.

- Ubezpieczenia oferowane przez TUW PZUW podmiotom leczniczym to kompleksowa ochrona placówek. Ubezpieczamy odpowiedzialność cywilną szpitala, jak również kierownictwa placówek medycznych za skutki błędnych decyzji zarządczych, zaniechań lub złamania procedur. Równolegle realizujemy bezpłatne szkolenia personelu medycznego i wspieramy szpitale poprzez finansowanie zakupu sprzętu, bez którego świadczenie bezpiecznej opieki medycznej byłoby utrudnione. Jednym słowem – dajemy naszym członkom gwarancję spokoju - odpowiedziała Zawistowska i wyjaśniła, co zyskają dyrektorzy szpitali, które przystąpią do TUW PZUW.

- Przede wszystkim spokój i gwarancję, że nic ich nie zaskoczy. Nasze ubezpieczenia pozwalają się zabezpieczyć na wypadek konieczności wypłaty odszkodowania z tytułu wyrządzonej szkody szpitalowi lub osobom trzecim, poniesienia kosztów dodatkowych związanych z oceną wielkości i charakteru szkody, a także kosztów ochrony prawnej w procesie związanym ze szkodą. Pomagamy zarządzającym szpitalami. Z nami mogą czuć się bezpiecznie. Proponowane przez nas ubezpieczenie D&O obejmuje ochroną dyrektorów placówek i członków ich organów nadzorczych przed finansowymi skutkami błędnych decyzji zarządczych, zaniechań lub złamania procedur. W szczególności zabezpiecza ono przed skutkami niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu z NFZ, nieprawidłowego postępowania z odpadami medycznymi, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, przepisów podatkowych, zasad rachunkowości czy praw pracowniczych. Równie istotnym elementem naszej oferty jest ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej szpitala. Zabezpiecza ono podmiot leczniczy przed skutkami ewentualnego błędu medycznego lub braku należytej staranności podczas świadczenia usług diagnostyczno-terapeutycznych. Wspólnie ze szpitalami pracujemy nad minimalizacją ryzyka medycznego – oprócz ubezpieczenia kierownicy placówek otrzymują od nas możliwość udziału w tzw. pakiecie wsparciowym.

Przeczytaj także: "Aneta Zawistowska: Gwarantujemy naszym członkom spokój", "Aneta Zawistowska o roli funduszu prewencyjnego TUW PZUW w podnoszeniu jakości usług medycznych", "Piotr Daniluk o profesjonalny pakiecie szkoleniowym oferowanym przez TUW PZUW" i "Paweł Rychlewski wyjaśnia, czym jest proaktywna likwidacja szkód oferowana przez TUW PZUW".
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe