iStock

Pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Krystian Lurka
|
Źródło: Dziennik Ustaw
29 listopada w Dzienniku Urzędowym opublikowano zarządzenie ministra zdrowia w sprawie ustanowienia pełnomocnika ministra zdrowia do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni – kto nim został, czym się będzie zajmował?
W dokumencie wskazano, że na pełnomocnika wyznaczono Bogusława Majora, a do jego zadań należą:
– obsługa incydentów we współpracy z Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, działającym na poziomie krajowym, prowadzonym przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – zwanym CSIRT GOV,
– wyszukiwanie powiązań między incydentami, usuwanie przyczyn ich wystąpienia oraz opracowywanie wniosków wynikających z obsługi incydentów,
– powiadamianie CSIRT GOV niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od momentu wykrycia incydentu bezpieczeństwa informacji w ministerstwie, który jest lub może być zaklasyfikowany jako incydent w podmiocie publicznym,
– podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, przekazywanie pracownikom komunikatów i ostrzeżeń CSIRT GOV w zakresie zagrożeń w cyberprzestrzeni i sposobów zabezpieczenia przed nimi,
– opracowywanie i nadzorowanie procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Zdrowia,
– prowadzenie rejestru incydentów i zdarzeń bezpieczeństwa informacji w resorcie,
– identyfikacja i prowadzenie analizy ryzyka systemów teleinformatycznych ministerstwa,
– współpraca przy opracowywaniu modułów zadaniowych dla stopni alarmowych CRP, o których mowa w zarządzeniu ministra zdrowia z 18 sierpnia 2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP.

W dokumencie zapisano, że zarządzenie zaczyna obowiązywać z dniem następującym po ogłoszeniu.

Udostępniamy zarządzenie w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Zarządzenie ministra zdrowia z 28 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika ministra zdrowia do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Przeczytaj także: „Cyberbezpieczeństwo w ochronie zdrowia a udzielanie świadczeń telemedycznych”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.