Wyślij
Udostępnij:
 
 
pixabay

Personel medyczny nie zachęca do karmienia piersią

Źródło: Centrum Nauki o Laktacji/AW
Redaktor: Alicja Wesołowska |Data: 03.08.2017
 
 
Wnioski płynące z raportu przygotowanego przez Centrum Nauki o Laktacji mogą niepokoić. Okazuje się, że w wielu przypadkach regulacje prawne dotyczące promocji i wsparcia karmienia piersią nie są realizowane. Położnym i ginekologom brak nowoczesnej wiedzy o laktacji, a duża część personelu medycznego zniechęca do karmienia piersią.
Opracowanie powstało na podstawie odpowiedzi 5 937 mam dzieci w wieku od 2 do 24 miesiąca życia. Pytania dotyczyły roli położnej środowiskowej i lekarza ginekologa w podstawowej opiece laktacyjnej. Kobiety zapraszano do udziału w anonimowej ankiecie na portalach internetowych, blogach parentingowych, grupach na Facebooku. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa kobiet zarówno z miast, jak i terenów wiejskich.

Wnioski nie są jednak optymistyczne. Aż połowa kobiet wskazała, że położna nie poinformowała ich o rekomendowanej długości wyłącznego karmienia piersią, podczas gdy eksperci zalecają wyłączne karmienie mlekiem matki przez 6 miesięcy, następnie wprowadzanie żywności uzupełniającej w osłonie karmienia naturalnego. Zalecana długość karmienia wynosi przynajmniej 12 miesięcy, a potem tak długo, jak życzą sobie matka i dziecko.

W opinii matek położne okazały się wsparciem dla ponad połowy badanych kobiet. Ale aż 1/3 kobiet wskazała, iż nie otrzymała informacji, które mogłyby być pomocne w rozwiązaniu praktycznych problemów laktacyjnych. Ponad 40% kobiet było usatysfakcjonowanych odpowiedziami na zadane położnej pytania i co najistotniejsze, poczuły się pewniej w karmieniu.

Niestety, podczas wizyt patronażowych u ponad połowy kobiet położna nie poświęciła minimum 5 minut na ocenę umiejętności ssania piersi przez dziecko i nie oceniła techniki przystawiania. W przypadku stwierdzenia problemu z laktacją tylko co piąta mama otrzymała od położnej rekomendację specjalistycznej wizyty u certyfikowanego doradcy laktacyjnego.

Prawie 8 na 10 kobiet na wizycie w połogu było zapytanych przez lekarza o to, czy karmi piersią. Niemniej w przypadku aż 60% kobiet ginekolog nie zapytał, jak przebiega proces laktacji i czy są z nią jakiekolwiek problemy. Mniej niż 1/3 kobiet odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy lekarz zachęcał do karmienia piersią. Ponadto aż 82% kobiet w okresie połogu nie miało zbadanych piersi na wizycie kontrolnej.

- Biorąc pod uwagę poprzednie raporty, kobieta karmiąca piersią w razie trudności jest pozostawiona sama sobie – oceniają autorzy raportu. - Wiele mam nie uzyskuje podstawowego wsparcia od położnych środowiskowych, a postawa pediatrów i ginekologów jest raczej bierna. Wszystkim tym grupom zawodowym w mniejszym lub większym stopniu brakuje rzetelnej wiedzy, aby przeprowadzić mamy z sukcesem przez ten szczególny okres. Nie do przecenienia jest także rola konsultantów i doradców laktacyjnych, których niestety nadal jest za mało. Wciąż dziwi fakt braku chęci współpracy w zespole terapeutycznym, choć pod tym względem pozytywnie wyróżniają się ginekolodzy, którzy tę współpracę z doradcami laktacyjnymi podejmują.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe