Wyślij
Udostępnij:
 
 
Pięcioletnie liceum pielęgniarskie? Nie ma powrotu
Autor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 14.03.2019
 
 
Tak przynajmniej zapewnia resort zdrowia. Na przeszkodzie stoją przepisy unijne. W ich brzmieniu: nie ma mowy o wykształceniu pielęgniarki w tak krótkim czasie.
Jak zauważają autorzy pracy „Systemy kształcenia pielęgniarskiego w wybranych krajach europejskich” w Europie system kształcenia pielęgniarek opiera się na dwóch najważniejszych przepisach międzynarodowych:

– Europejskie porozumienie w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek, sporządzone w Strasburgu 25 października 1967 roku, a ratyfikowane przez RP 13 grudnia 1995 roku,

– Strategia WHO kształcenia pielęgniarek i położnych z 1999 roku, Standardy kształcenia dla kierunku studiów Pielęgniarstwo.

Przepisy te wymagają by pielęgniarka ukończyła studia wyższe, przynajmniej licencjanckie. I jak deklaruje resort – tędy droga. I podpowiada kolejne rozwiązanie. Mniejszej liczbie wykształconych w pełni pielęgniarek towarzyszyć powinna większa liczba personelu wspomagającego.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe