Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pielęgniarki domagają się bezpiecznych szpitali

Autor: Alicja Kostecka |Data: 05.09.2019
 
 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych oraz Stowarzyszeniem Epidemiologii Szpitalnej wystosowały apel do ministra zdrowia, w którym domagają się zmiany standardów akredytacyjnych i wprowadzenia minimalnego poziomu sprzętu bezpiecznego w szpitalach.
Eksperci zaapelowali o ustalenie przez jednostki akredytujące podmioty lecznicze minimalnego wykazu ilościowego i jakościowego sprzętu bezpiecznego, który powinien znajdować się w szpitalu. Podkreślili, że zastosowanie takiego rozwiązania przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa personelu medycznego i wpłynęłoby na zmniejszenie liczby zakłuć.

Środowisko pielęgniarskie zasugerowało na początek wprowadzenie 50 proc. poziomu ilościowego sprzętu bezpiecznego, stopniowo go zwiększając, aż do uzyskania 100 proc. takiego wyposażenia w szpitalach. W celu poprawy warunków pracy personelu pielęgniarskiego twórcy apelu mają nadzieję na nawiązanie dialogu pomiędzy różnymi grupami zawodowymi w placówkach zdrowia, dyrekcją i Ministerstwem Zdrowia.

- Pamiętajmy, że w kontekście ekspozycji każdego pacjenta należy traktować jako potencjalnie zakażonego. Pośpiech, niewystarczająca liczba personelu pielęgniarskiego, duża liczba pacjentów pod opieką jednej pielęgniarki sprawiają, że o zakłucie czy zadraśnięcie nietrudno. Charakter pracy personelu pielęgniarskiego sprawia, że wyposażenie szpitali w bezpieczny sprzęt jest koniecznością – mówi Mariola Łodzińska, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

- W obliczu tak dużej skali problemu same działania edukacyjne to za mało. Potrzebujemy rozwiązań systemowych, które zwiększą bezpieczeństwo personelu pielęgniarskiego. Bardzo ważne jest zapewnienie każdemu pracownikowi placówek ochrony zdrowia dostępu do bezpiecznego sprzętu. Dzięki temu mamy szansę ograniczyć liczbę zakłuć i zranień do minimum, a tym samym wyeliminować stres i strach, które utrudniają wykonywanie codziennych pielęgniarskich obowiązków – wyjaśnił w liście Paweł Witt, prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

W Polsce co roku dochodzi do około 37 tys. zranień związanych z używaniem sprzętu medycznego przez pracowników ochrony zdrowia. Z danych WHO wynika, że 37 proc. zakażeń WZW typu B, 39 proc. WZW typu C oraz 4,4 proc. HIV rozpoznawanych wśród personelu medycznego jest spowodowanych zakłuciami sprzętem używanym w placówkach ochrony zdrowia. Problemem jest nie tylko częsta liczba zakłuć, ale także niezgłaszanie informacji o ekspozycji i niestosowanie się do odpowiednich procedur. Badanie wykazało, że im dłuższy staż pracy, a tym samym większa świadomość zagrożenia, tym częściej zgłaszane są wypadki zakłuć i zranień – zranienie zgłasza 70 proc. osób powyżej 50 roku życia, w porównaniu do 44% w wieku 22-35 lat.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe