Wyślij
Udostępnij:
 
 

Piotr Daniluk o profesjonalny pakiecie szkoleniowym oferowanym przez TUW PZUW

Źródło: Piotr Daniluk
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 05.11.2018
 
 
- Jednym z narzędzi, jakie TUW PZUW daje swoim członkom, jest profesjonalny pakiet szkoleniowy. Pierwszy element współpracy na tym polu to audyt medyczny. Profesjonaliści-lekarze z ogromnym doświadczeniem wizytują szpital, wydają rekomendacje poaudytowe i wspólnie ze szpitalem określają optymalny zakres bezpłatnych szkoleń - wyjaśnia Piotr Daniluk z TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.
Komentarz Piotra Daniluka, dyrektora do spraw medycznych, biuro underwritingu, z TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych:
- W TUW PZUW od początku działalności zapraszamy podmioty lecznicze do modelu współpracy opartego na współdziałaniu stron, czyli ubezpieczyciela i ubezpieczonego. W naszej ocenie efekty takiej współpracy są obopólnie korzystne.

Jednym z narzędzi, jakie TUW PZUW daje swoim członkom i szpitalom, jest profesjonalny pakiet szkoleniowy. Pierwszy element współpracy na tym polu to audyt medyczny. Profesjonaliści-lekarze z ogromnym doświadczeniem medyczno-ubezpieczeniowym wizytują szpital, wydają rekomendacje poaudytowe i wspólnie ze szpitalem określają optymalny zakres bezpłatnych szkoleń. Wykonanie rekomendacji i udział w szkoleniach są dobrowolne. Nie narzucamy takiego obowiązku. Wprowadzanie zaleceń i uczestnictwo w szkoleniach zależy wyłącznie od świadomości ubezpieczeniowej i woli zarządzających szpitalem. Jeżeli są wysokie, szpital wchodzi do systemu. Kluczowe szkolenie to „zdarzenia niepożądane”. Wskazujemy konieczność zdefiniowania katalogu zdarzeń, wyodrębnienia zdarzeń niepożądanych krytycznych, o których szpital powinien niezwłocznie poinformować TUW PZUW (zazwyczaj skutkują odpowiedzialnością ubezpieczeniową). Następnie realizujemy warsztaty prowadzone przez naszych doświadczonych lekarzy. Ich elementem jest prezentacja i analiza szkód medycznych. Zachęcamy też personel do rejestracji zdarzeń, zwracając uwagę na konieczność analizowania tego rodzaju spraw. Analiza pozwala bowiem wypracować procedury zmniejszające lub nawet eliminujące możliwość wystąpienia podobnego przypadku w przyszłości. Ważne, choć często niedoceniane, są także kwestie dotyczące prawidłowej komunikacji.

Ubezpieczeń Wzajemnych w relacjach personel medyczny – pacjent. Jednym z działań wspierających poprawę jakości w tym zakresie jest cykl bezpłatnych szkoleń dla szpitali. Projekt objęty jest patronatem honorowym Ministra Zdrowia i opiera się na dwóch filarach: systemie identyfikacji ryzyka oraz systemie szkoleń dla personelu medycznego i osób zarządzających szpitalami. Tematyka szkoleń ma ścisły związek z elementami wpływającymi na bezpieczeństwo pacjentów, takimi jak monitorowanie zdarzeń niepożądanych i zapobieganie im, komunikacja interpersonalna w relacjach personel medyczny – pacjent, przestrzeganie praw pacjentów oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej. Istotnym elementem działań prewencyjnych TUW PZUW był także zakup aparatu USG na potrzeby Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Gdy wystąpi zdarzenie niepożądane krytyczne, proaktywnie zarządzamy szkodą. Udział w tym procesie biorą specjaliści z zakresu prawa, likwidacji, opiniowania medycznego.

Dyskutujemy, wymieniamy opinie ze szpitalem. Spotykamy się z dyrekcją, uczestnikami zdarzenia oraz z poszkodowanymi pacjentami. Chcemy możliwie jak najszybciej zakończyć sprawę i zaproponować pacjentowi zadowalającą rekompensatę za zaistniałe zdarzenie. Jest to korzystne zarówno z punktu widzenia szpitala (zmniejszenie ryzyka pogorszenia reputacji), jak i pacjenta (szybkie zamknięcie sprawy, uniknięcie kosztów sądowych i kosztów pełnomocnika). Jesteśmy pierwszym i jedynym ubezpieczycielem OC podmiotów leczniczych wykonującym tak szerokie działania w zakresie współpracy, wspierania szpitali i prowadzenia proaktywnej likwidacji szkód medycznych. Mamy wiedzę, doświadczenie i wysokiej klasy specjalistów.

Kreujemy standardy rynkowe i wypełniamy misję na polskim rynku ubezpieczeniowym.

Przeczytaj także: "Aneta Zawistowska: Gwarantujemy naszym członkom spokój".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe