Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Porządkowanie systemu kształcenia

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 26.05.2022
 
 
Lekarze domagają się reorganizacji systemu kształcenia podyplomowego lekarzy – chodzi o przegląd specjalizacji i ustalenie ich listy, a także o powiązanie kształcenia specjalizacyjnego i certyfikacji umiejętności.
Naczelna Izba Lekarska publikuje stanowiska podjęte podczas XV Krajowego Zjazdu Lekarzy. W jednym z nich delegaci piszą, że „konieczne jest podjęcie prac mających na celu uporządkowanie systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów”.

Działania te powinny obejmować w szczególności:
− dokonanie przeglądu specjalizacji i ustalenie listy specjalizacji, a także powiązanie kształcenia specjalizacyjnego i certyfikacji umiejętności,
− zagwarantowanie, że posiadanie specjalizacji obejmującej w swoim zakresie daną umiejętność ma być jednoznaczne z uprawnieniami, które daje ta umiejętność,
− zapewnienie adekwatnego udziału samorządu lekarskiego w systemie umiejętności – w odniesieniu do ustalania ich liczby, zakresu, programów oraz nadzoru nad certyfikacją.

– Wyrażamy przekonanie, że dokonanie reorganizacji kształcenia specjalizacyjnego oraz w zakresie certyfikacji umiejętności może przyczynić się do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych oraz przyspieszenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego naszych pacjentów – czytamy w stanowisku samorządu lekarskiego.

Jeśli chcesz ściągnąć stanowisko lekarzy, kliknij w: Stanowisko nr 2 XV Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 maja 2022 r. w sprawie przeglądu specjalizacji oraz powiązania kształcenia specjalizacyjnego z certyfikacją umiejętności.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.