Wyślij
Udostępnij:
 
 
Powiaty zapłacą za dzieci w ZOL
Źródło: Interia/PAP/MK
Autor: Marta Koblańska |Data: 22.09.2014
 
 
Sejm nałożył na powiaty obowiązek płacenia za koszty zakwaterowania i wyżywienia dzieci przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Dotąd ta kwestia była nie uregulowana, podaje PAP.
Pod koniec kwietnia Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak alarmował, że za połowę z 300 dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych samorządy nie płacą, bo dzieci kierowane są do zakładów nie poprzez system pieczy zastępczej. Potrzeba około 1000 zł na miesięczne utrzymanie dziecka w ZOL. Wskutek interwencji Rzecznika Praw Dziecka sądy przyjmują wnioski o nakazanie płatności. Wcześniejsze samodzielne wystąpienia ZOL były traktowane różnie. Rzecznik występował do sądu o uregulowanie sprawy każdego dziecka, ponieważ nie było rozwiązań systemowych. Pracowała nad nimi posłanka PO Magdalena Kochan.

To była jedna z najbardziej oczekiwanych zmian w ustawie o pieczy zastępczej, która weszła w życie 19 września. Chodzi właśnie o sposób finansowania pobytu dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych (tzw. ZOL-ach). Kierowane są tam m.in. dzieci pozbawione opieki rodziców, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w rodzinach zastępczych, ani w placówkach opiekuńczych. Trafiają tam też dzieci, które mają rodziców, jednak wymagają specjalistycznej opieki.

W ZOL-ach udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne. Koszty udzielania tych świadczeń pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, jednak nie finansuje on zakwaterowania i wyżywienia. Do tej pory koszty pobytu dzieci objętych pieczą zastępczą ponosił starosta lub - również finansowana przez powiat - placówka opiekuńczo-wychowawcza, w której przebywa dziecko. Często oznaczało to bardzo duże koszty dla jednego powiatu. Po zmianach pobyt dziecka będzie finansował ten powiat, na terenie którego przyszło ono na świat. Jeżeli nie można ustalić powiatu właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka, powinien to zrobić powiat, w którym siedzibę ma sąd orzekający o umieszczeniu dziecka w zakładzie. Dzięki temu koszty rozłożą się na kilka powiatów i będą łatwiejsze do udźwignięcia, pisze PAP.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe