Wyślij
Udostępnij:
 
 
Pozytywnie Otwarci i „Wrocławski test wiedzy na temat HIV”
Źródło: BL, Pozytywnie Otwarci
Autor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 05.12.2018
 
 
Uczniowie dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wykazali się ogromną wiedzą podczas „Wrocławskiego testu wiedzy na temat HIV” – elementu szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej dotyczącej HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową.
Konkurs wygrały Jadwiga Ważna z Zespołu Szkół nr 19 we Wrocławiu, Daria Szuk z Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu oraz Oliwia Wilczek z Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej – podają Pozytywnie Otwarci.

Konkurs organizowany jest przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia wspólnie z Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ. I tak jak i cała prowadzona we Wrocławiu kampania edukacyjna dotycząca HIV/AIDS oraz innych chorób przenoszonych drogą płciową, jest jednym z projektów realizowanych w tym roku ze środków programu Pozytywnie Otwarci.

- Nasza akcja to nie tylko test wiedzy. To także szkolenia, zajęcia edukacyjne, konsultacje oraz konferencje, konkursy literackie i plastyczne. Od początku kampanii wzięło w niej udział ok. 100 nauczycieli i ponad 5500 uczniów. Mamy nadzieję przyczynić się w ten sposób do ograniczenia liczby zakażeń HIV w regionie – powiedziała Pani Leokadia Jędrzejewska, konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego, koordynator zgłaszanego projektu.

Jak pokazują dane NIZP-PZH, 1 na 3 zakażenia HIV wykrywa się u osób przed 30 rokiem życia. A województwo dolnośląskie od lat jest jednym z tych, w których najczęściej rozpoznawane są nowe zakażenia HIV.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe