Wyślij
Udostępnij:
 
 
Prof. Andrzej Tykarski rektorem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Źródło: BL/EG
Autor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 03.03.2016
 
 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski kierownik Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych - Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego został rektorem poznańskiej uczelni medycznej. Dziś odbyło się głosowanie.
Profesor jest także prezydentem – elektem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. To kontrolowana zmiana warty na stanowisku rektora poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Nowy rektor dotychczas był prorektorem ds. organizacji, promocji i rozwoju uczelni. Wygrał uzyskując poparcie ustępującego rektora, prof. Jacka Wysockiego. Prof. Tykarski planuje m.in. weryfikację programów nauczania na podstawowych kierunkach oraz przywrócenie rozsądnej proporcji pomiędzy wykładami, seminariami i ćwiczeniami w procesie dydaktycznym.

Wynik to 169 głosów „za” przy 190 głosujących. W wyścigu o fotel rektora w Poznaniu startowała także dr hab. Anna Posadzy-Małaczyńska, szefowa Katedry Medycyny Rodzinnej.

Prof. Andrzej Tykarski urodził się 20 grudnia 1957 roku w Koszalinie. W 1982 roku ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 2005 roku. Od 2010 roku pełni funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W latach 2006 – 2014 był także konsultantem wojewódzkim z zakresu hipertensjologii.

W trakcie pełnienia funkcji dziekana wydziału lekarskiego (II) wydział ten stał się największym wydziałem na uczelni w zakresie dorobku naukowego, kadry naukowo-dydaktycznej i promowanych doktorów habilitowanych.

Prof. Tykarski jest przewodniczącym Komitetu Naukowego organizowanej wspólnie z Wydawnictwem Termedia konferencji Wielkopolskie Dni Hipertensjologii.
Jest żonaty, ma dwójkę dorosłych dzieci.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe