Gdański Uniwersytet Medyczny

Prof. Michał Markuszewski rektorem elektem

Udostępnij:

Decyzją kolegium elektorów na rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w kadencji 2024–2028 wybrano prof. Michała Markuszewskiego, prorektora do spraw nauki. 1 września zastąpi prof. Marcina Gruchałę, sprawującego tę funkcję od 2016 r. 

  • Do wyborów stanęli prof. Michał Markuszewski, prof. Edyta Szurowska, prorektor ds. klinicznych, i prof. Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego
  • W drugiej turze głosowania prof. Michał Markuszewski uzyskał 256 głosów, a rywalizująca z nim prof. Szurowska – 175
  • Prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, po wyborze rektora elekta pogratulował zwycięzcy i zadeklarował gotowość do współpracy, podkreślając, że żadna kluczowa decyzja nie będzie podejmowana bez konsultacji z rektorem elektem

Dwie tury głosowania
Wyboru rektora elekta dokonało 24 kwietnia kolegium elektorów składające się z 442 osób uprawnionych do głosowania, reprezentujących wszystkie grupy akademickiej społeczności: pracowników, studentów i doktorantów.

Prof. Michał Markuszewski wyprzedził prof. Edytę Szurowską, prorektor ds. klinicznych, i prof. Radosława Owczuka, dziekana Wydziału Lekarskiego. W drugiej turze uzyskał 256 głosów, a rywalizująca z nim prof. Szurowska – 175.

– Ogromne gratulacje dla rektora elekta prof. Michała Markuszewskiego. Gratuluję również kontrkandydatom. Przed nami kolejne lata wspólnej pracy na rzecz naszej uczelni. Chciałbym państwu podziękować za udział w głosowaniu – to pokazuje, jak wszystkim zależy na dalszym dobrym, dynamicznym rozwoju naszego uniwersytetu – powiedział prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed, po wyborze rektora elekta.

 – Chciałbym również zadeklarować gotowość do współpracy z nowym rektorem oraz to, że od tego momentu żadna kluczowa decyzja nie będzie podejmowana bez konsultacji z rektorem elektem – dodał urzędujący rektor.

Doskonalenie nauczania i wspieranie badań naukowych
W programie wyborczym prof. Markuszewski deklarował między innymi ciągłe doskonalenie procesów nauczania i uczenia się, wspieranie najwyżej jakości badań naukowych, wspieranie działań zarządów podmiotów leczniczych oraz wzmacnianie infrastruktury dydaktycznej, badawczej i klinicznej.

– Partycypacja to kluczowy element budowania otwartej i inkluzywnej atmosfery na naszej uczelni. Zależy mi na umożliwieniu wszystkim zainteresowanym stronom społeczności uniwersytetu wyrażania swoich opinii, wymiany pomysłów i współkształtowania środowiska akademickiego – napisał w programie wyborczym prof. Michał Markuszewski.

– Chciałbym budować dobre relacje z współpracownikami i uelastycznić działania organizacji poprzez adekwatne do potrzeb planowanie, organizowanie i rozumienie każdego działania, z udziałem pracowników, na każdym poziomie organizacji – dodał.

Ponadto rektor elekt zadeklarował działania nakierowane na rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności pracowników badawczych i dydaktycznych, klinicystów, korpusu administracyjnego, doktorantów i studentów.

Profesor chciałby, aby każdy pacjent podmiotów leczniczych GUMed otrzymał dostęp do najwyższej jakości usług medycznych, opartych na wysokiej wiedzy, empatii, szacunku i indywidualnym podejściu.

O nowym rektorze
Profesor Michał Markuszewski kieruje Zakładem Biofarmacji i Farmakokinetyki. W kadencji 2016–2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Farmaceutycznego, a od 2020 r. jest prorektorem ds. nauki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 1995 r. został absolwentem Wydziału Farmaceutycznego ówczesnej AMG, pięć lat później obronił pracę doktorską. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2007 r., natomiast tytuł profesora w 2017 r.

Lata 2000–2002 spędził na stypendium podoktorskim w Himeji Institute of Technology w Japonii. Krótsze staże naukowe odbywał w Niemczech (University Bremen), Holandii (Eindhoven University of Technology) oraz Belgii (Vrije Universiteit Brussel).

Przeczytaj także: „Troje kandydatów na rektora”.

Menedzer Zdrowia twitter

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.