krasinski2024.pl

Prof. Zbigniew Krasiński rektorem

Udostępnij:
Prof. Zbigniew Krasiński, dotychczasowy prorektor do spraw klinicznych i współpracy z regionem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, został wybrany na rektora uczelni w kadencji 2024–2028.
27 lutego kolegium elektorów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego dokonało wyboru spośród dwóch kandydatur – prof. Zbigniewa Krasińskiego i prof. Jarosława Walkowiaka. Ten pierwszy uzyskał zdecydowaną większość głosów.

Zbigniew Krasiński – o nowym rektorze
Prof. dr hab. Zbigniew Krasiński urodził się 17 marca 1968 roku w Szczuczynie. W latach 1987–1993 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Studia ukończył z wyróżnieniem. Jeszcze jako student, w latach 1991–1992, pełnił funkcję asystenta w Katedrze Anatomii Prawidłowej. W 1993 roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń AM w Poznaniu. Zajmował stanowisko asystenta stażysty (1993–1994), później asystenta (1994–2000), starszego asystenta (2000–2002), adiunkta (2002–2009) i profesora nadzwyczajnego (2009–2011).

Ukończył specjalizację drugiego stopnia z zakresu chirurgii ogólnej (2000), specjalizację z chirurgii naczyniowej (2003), transplantologii klinicznej (2011) i angiologii (2017).

26 kwietnia 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy pod tytułem „Badania nad patogenezą żylaków pierwotnych kończyn dolnych”.

Stopień doktora habilitowanego otrzymał 12 marca 2008 r. na podstawie dysertacji pt. „Badania struktury i właściwości mechanicznych żył i kończyn dolnych używanych jako materiał do rekonstrukcji tętnic”. 7 grudnia 2011 r. nadano mu tytuł profesora nauk medycznych.

Zbigniew Krasiński w latach 2008–2012 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki i stopni naukowych Wydziału Lekarskiego II UM w Poznaniu. W latach 2012–2016 był dziekanem wydziału. W 2016 roku został wybrany na kolejną kadencję (2016–2020).

Od 2014 roku jest konsultantem wojewódzkim w zakresie chirurgii naczyniowej w Lubuskiem. Od 2015 roku należy do Rady Społecznej Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.

Jest autorem prawie 400 publikacji. Jego zainteresowania naukowe obejmują patologię żył kończyn dolnych oraz malformacje naczyniowe. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową w przebiegu choroby nowotworowej, zwężeniami tętnic szyjnych oraz zakażeniami protez naczyniowych.

Prof. Krasiński jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, European Association for Transluminal Surgery. Należy również do rady naukowej Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz do komitetu redakcyjnego „Onkologii Polskiej” i „Przeglądu Flebologicznego”.

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.