Wyślij
Udostępnij:
 
 
Profesorowie Niedoszytko i Sarnowski z grantami od Fundacji Naukowej Polpharmy
Autor: Krystian Lurka |Data: 12.06.2019
 
 
W środę (12 czerwca) podczas oficjalnej uroczystości w Warszawie przyznano granty Naukowej Fundacji Polpharmy. Otrzymali je prof. Marek Niedoszytko i prof. Tomasz Sarnowski. Wręczono także nagrody laureatom konkursu "Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych".
Tematem przeprowadzonej w 2018 roku siedemnastej edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy na finansowanie projektów badawczych z pieniędzy fundacji był "Modyfikacje epigenetyczne w chorobach u ludzi". Na konkurs wpłynęło 16 wniosków.

Decyzją zarządu fundacji granty o łącznej wartości 1 148 840,00 złotych otrzymali:
- prof. dr hab. n.med. Marek Niedoszytko z Kliniki Alergologii Katedry Pneumonologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na projekt pod nazwą „Badanie znaczenia procesów epigenetycznych w patogenezie mastocytozy nadzieją na znalezienie nowych możliwości terapeutycznych” (549 840 zł),
- prof. dr hab. n.med. Tomasz Sarnowski z Zakładu Biosyntezy Białka Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie na projekt pod nazwą „Identyfikacja epigenetycznych mechanizmów regulujących ekspresję kluczowych supresorów nowotworzenia w jasnokomórkowym raku nerki” (599 000 zł).

Fundacja po raz pierwszy postanowiła podjąć współpracę z twórcami technik mobilnych. Przeprowadziła konkurs pod tytułem "Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych". Do konkursu zostało zgłoszonych 45 aplikacji mobilnych.

Trzy najlepsze projektów dostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 260 tys. zł z przeznaczeniem na rozwój aplikacji. To:
- dr biocybernetyki i inżynierii biomedycznej Norbert Żołek, dyrektor do spraw badań i rozwoju w Sensoriumlab, za aplikację „4Brain” monitorującą rozwój zaburzeń neurologicznych (100 tys. zł),
- dr n. med. Łukasz Kołtowski z pierwszej Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za mobilny, telemedyczny system diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów z chorobami płuc – AioCare (80 tys. zł)
- dr n. med. Izabela Rozmiłowska z Oddziału Neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego nr 1 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za aplikację mobilną "Time is brain" dedykowaną pacjentom po udarze mózgu bądź z czynnikami ryzyka (80 tys. zł).
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe