Sejm

Projekt ustawy o funduszu kompensacyjnym wrócił do Komisji Zdrowia ►

Udostępnij:
Zlikwidowanie opłaty w wysokości 200 zł za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego to jedna z poprawek zaproponowanych w trakcie drugiego czytania projektu nowelizacji ustawy przewidującej odszkodowania za niepożądane odczyny poszczepienne. Projekt powrócił do Komisji Zdrowia.
Procedowany projekt zakłada utworzenie Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, który pozwoli osobom zaszczepionym, hospitalizowanym z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, bez konieczności odwoływania się do długotrwałej procedury postępowania przed sądami powszechnymi. Jego wysokość uzależniona będzie przede wszystkim od długości pobytu w szpitalu, nie krótszym jednak niż 14 dni. Maksymalna kwota odszkodowania to kwota 100 tys. zł i zostanie ona wyłączona z opodatkowania. O świadczenie będzie można się ubiegać, gdy odczyn wystąpił w wyniku szczepienia przeciwko COVID-19 po 26 grudnia 2020 roku oraz po każdym innym szczepieniu ochronnym przyjętym od 1 stycznia 2023 roku.

9 grudnia
– Szczepienia są skuteczne. Na 100 osób, które z powodu COVID-19 trafiają do szpitali, 95 z nich to osoby niezaszczepione. To jedyna broń i metoda, by uniknąć kolejnych zgonów – podkreślił podczas drugiego czytania projektu w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jak mówił Bolesław Piecha z PiS, jego klub popiera projekt. – Fundusz zostanie uzbrojony w środki finansowe i będzie w wysokości 10 mln zł w pierwszym okresie działania. To zobowiązanie budżetu państwa – powiedział.

Rajmund Miller z KO ocenił, że na procedowany projekt ustawy od dawna czekaliśmy, ale jest on spóźniony o mniej więcej pół roku. Jak dodał, dziś mamy tragiczną sytuację, bijemy rekordy zgonów spowodowanych covidem, a także niefrasobliwością rządu i Ministerstwa Zdrowia.

– Te zapisy ustawy są konieczne, ale mamy zastrzeżenia dotyczące wysokości opłaty administracyjnej, która będzie składana przez osoby, u których wystąpi takie działanie niepożądane. To opłata w wysokości 200 zł za samo złożenie wniosku – zwrócił uwagę Miller. Jego zdaniem to zbyt wysoka kwota. Złożył poprawkę, która znosi tę opłatę.

– Jednomyślnie poparliśmy ten pomysł, ale z dużym poczuciem niedosytu – przyznał Zdzisław Wolski z Lewicy. Zaproponował zmiany w ustawie, m.in. by kwoty ryczałtowe od 3 tys. do 100 tys. były rewaloryzowane oraz aby w przypadku innych szczepień obowiązkowych, najczęściej do 19. roku życia, świadczenia kompensacyjne również były wypłacane od początku roku.

Jan Szopiński z Lewicy również optował za tym, aby zrezygnować z opłaty 200 zł za złożenie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego.

Radosław Lubczyk z Koalicji Polskiej zaproponował m.in. poprawkę mówiącą o tym, by fundusz kompensacyjny był dla całej ochrony zdrowia, dla wszystkich pracowników medycznych i niemedycznych pracujących w szpitalach. Opowiedział się też za likwidacją opłaty za złożenie wniosku.

Lubczyk zadeklarował poparcie dla projektu ustawy, ale zastrzegł, że jego klub oczekuje dalszych prac. Co dalej? – Za tym muszą iść kolejne ustawy i obostrzenia dla tych, którzy nie chcą się szczepić. Paszporty covidove to minimum – powiedział.

Zdaniem Wojciecha Maksymowicza z Polski 2050 trudno nie poprzeć generalnej idei tego projektu, bo „trzeba pilnie wprowadzać przepisy, które powinny być wprowadzane już rok temu. Zaproponował też 4 poprawki.

Jarosław Sachajko z Kukiz'15 ocenił, że ustanowienie funduszu kompensacyjnego zwiększy zaufanie obywateli do szczepień. Jego zdaniem jednak ograniczenie funduszu tylko do szczepień obowiązkowych oraz akcyjnych, z wyłączeniem szczepień zalecanych, jest niezasadne. W tej sprawie zaproponował poprawkę.

Część posiedzenia o omawianej ustawie rozpoczęła się o godz. 10.16.Przeczytaj także: „Komisja Zdrowia negatywnie zaopiniowała większość poprawek do projektu ustawy dotyczącej NOP”.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.