Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

Projekt zarządzenia dotyczący ustawy „Za życiem”

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 15.09.2022
 
 
Opublikowano projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
W zarządzeniu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określono:
– przedmiot umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży realizowanej na drugim lub trzecim poziomie opieki perinatalnej lub nad dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
– warunki zawarcia ze świadczeniodawcą umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
– szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Udostępniamy zarządzenie w całości.Dokument można oglądać wyłącznie na komputerach lub ściągając go po kliknięciu w: Projekt zarządzenia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem.

Uwagi do projektu można wysyłać na adres: aos.dsoz@nfz.gov.pl – do 28 września do godz. 12.00 – wpisując w temacie wiadomości „uwagi KOC Za życiem”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.