Paweł Sudara/Gdański Uniwersytet Medyczny

Przewodniczący Grupy Roboczej do spraw RCMC

Udostępnij:

Zastępca kanclerza do spraw informatyki i teletechniki GUMed mgr inż. Wojciech Kiedrowski został wybrany na przewodniczącego Grupy Roboczej do spraw Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej Agencji Badań Medycznych.      

  • W głosowaniu, które przeprowadzono 25 kwietnia 2024 r., nowy przewodniczący Grupy Roboczej ds. RCMC Wojciech Kiedrowski uzyskał poparcie na poziomie 66 proc.
  • Utworzenie RCMC ma przyczynić się do rozwoju rozwiązań IT z zakresu medycyny cyfrowej, pozwalających na analizę danych medycznych czy narzędzi ułatwiających pracę lekarzy
  • Ma też pozwolić na poprawę skuteczności leczenia pacjentów i ich dostępu do innowacyjnych terapii

– Rolą przewodniczącego jest skoordynowanie prac i wytyczanie kierunków współpracy centrów w ramach grupy, wsłuchując się w problemy zgłaszane przez jej członków – wyjaśnia Wojciech Kiedrowski, wicekanclerz GUMed.

Do tych zadań należeć będzie między innymi wypracowywanie wspólnie z Agencją Badań Medycznych standardów w zakresie przetwarzania i wymiany danych klinicznych pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi, jak również wytycznych związanych np. z pseudonimizacją lub anonimizacją danych klinicznych przeznaczonych do badań naukowych.

Pół miliarda złotych z ABM
Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej powstały w 19 jednostkach w całym kraju, dzięki alokowanym środkom z ABM w wysokości ponad pół miliarda złotych.

W Gdańsku projekt Interdyscyplinarnego Pomorskiego Centrum Medycyny Cyfrowej realizuje konsorcjum, którego liderem jest Gdański Uniwersytet Medyczny, a partnerami Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Politechnika Śląska i Uniwersytet Gdański.

Cele RCMC
Grupa Robocza do spraw RCMC ma na celu nie tylko wymianę doświadczeń pomiędzy ośrodkami, ale również stworzenie wspólnych wzorców dokumentacji formalnoprawnej.

– Przykładem takich dokumentów może być formularz szerokiej świadomej zgody pacjenta na udostępnianie materiału biologicznego w procesie biobankowania do badań naukowych. To samo dotyczy wolontariuszy oddających materiał biologiczny do badań, jak też dokumentacji dotyczącej procesu udostępniania zanonimizowanych danych klinicznych do badań naukowych – tłumaczy Wojciech Kiedrowski.

Utworzenie Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej ma przyczynić się do rozwoju rozwiązań IT z zakresu medycyny cyfrowej, pozwalających na analizę danych medycznych czy narzędzi ułatwiających pracę lekarzy. W konsekwencji ma się przełożyć na poprawę skuteczności leczenia pacjentów i ich dostępu do innowacyjnych terapii, co w efekcie pozwoli zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa i zlikwidować bariery obecnie występujące w systemie opieki medycznej.

Menedzer Zdrowia linkedin

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.