Wyślij
Udostępnij:
 
 

Raport - kondycja polskiej okulistyki: więcej za mniej

Źródło: BL, Iwona Grabska-Liberek
Redaktor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 04.11.2015
 
 
- Wykonujemy więcej procedur za mniejsze pieniądze. Nie są płacone nadwykonania a mimo to liczba wykonanych procedur rośnie, ponieważ dla nas lekarzy dobro pacjenta jest najważniejsze – alarmują polscy okuliści
Prof. Iwona Grabska-Liberek konsultantka ds. okulistyki województwa mazowieckiego i prezes - elekt Polskiego Towarzystwa Okulistycznego przygotowała dla „Menedżera Zdrowia” raport o polskiej stanie finansowania świadczeń okulistycznych w Polsce na przestrzeni lat 2012-2015. Zastosowanie innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych, zwiększenie liczby prowadzonych badań klinicznych, objecie refundacją innowacyjnych molekuł, przyczyniło się do szybkiego rozwoju okulistyki w Polsce.

Okulistki nie okuliści
Według danych Naczelnej Izby Lekarskiej z roku 2015 zawód okulisty wykonuje 4498 lekarzy specjalistów w tym 80 % kobiet. Niemal jedna czwarta lekarzy ukończyła 60 r.ż. Ważnym zagadnieniem jest nierównomierne rozmieszczenie lekarzy okulistów na terenie Polski. Maja oni tendencję koncentrowania się w obszarach miejskich, w których znajdują się uczelnie i wysokospecjalistyczne ośrodki medyczne. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego na temat liczby mieszkańców w poszczególnych województwach oraz danych Naczelnej Izby Lekarskiej dotyczących liczby lekarzy specjalistów okulistów, można oszacować ilu mieszkańców przypada na jednego okulistę w poszczególnych województwach. Niemal połowa okulistów skupiona jest tylko w 5 województwach: mazowieckim, śląskim, małopolskim, łódzkim i dolnośląskim. Niewątpliwie ma to wpływ na dostępność świadczeń dla pozostałych mieszkańców Polski.

Najwięcej mieszkańców przypada na jednego lekarza okulistę w województwach podkarpackim, lubuskim i warmińsko-mazurskim, najmniej w województwach mazowieckim, łódzkim i dolnośląskim.

Poradnie okulistyczne
W roku 2015 liczba poradni okulistycznych kontraktujących świadczenia Z NFZ uległa zmniejszeniu o 53 w stosunku do stanu z roku 2012. Ogólna wartość umów wynosiła 430 443 092,83 zł. i jest mniejsza niż w roku 2012 o 57 553 242,93 zł. Istotny jest fakt, że średnia wartość umowy zawartej przez jednego świadczeniodawcę z NFZ w roku 2012 wynosiła 258 609,61 zł. i była o jedynie 2 zł. wyższa niż średnia wartość umowy zawartej w roku 2014. Największy spadek kontraktowania to województwo mazowieckie i śląskie. Jedynie na województwo pomorskie przeznaczono więcej pieniędzy. Jaki był tego powód ?

Mniej świadczeniodawców

Na przestrzeni czterech lat znacząco zmniejszyła się liczba świadczeniodawców realizujących umowy z zakresie poradni okulistycznych dla dorosłych i dla dzieci. Znacznej redukcji, bo aż o 9,24% uległa też średnia wartość umowy.

Mapa dostępu do leczenia w zakresie okulistyki szpitalnej dorosłych wskazuje, że największa liczba umów podpisana jest w województwach: śląskim, wielkopolskim i mazowieckim.

Efektywne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na leczenie chorób oczu uzależnione jest od kilku czynników. Jednym z nich jest optymalne zagospodarowanie infrastruktury lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Kolejnym liczba i rozmieszczenie praktyk lekarskich w ramach umów z NFZ. Dostęp do leczenia ze środków publicznych jest różny i zależny od miejsca zamieszkania pacjentów.

Na przestrzeni czterech lat zmniejszyła się znacząco kwota finansowania świadczeń w okulistyce. Równocześnie zmniejszyła się liczba świadczeniodawców realizujących umowy. Zmniejszył się także udział kontraktów okulistycznych w całkowitych kosztach świadczeń opieki zdrowotnej.

Wykonujemy więcej procedur za mniejsze pieniądze. Nie są płacone nadwykonania a mimo to liczba wykonanych procedur rośnie ponieważ dla nas lekarzy dobro pacjenta jest najważniejsze.

Pełny tekst prof. Iwony Grabskiej-Liberek ukaże się w najnowszym numerze „Menedżera Zdrowia”.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.