Raport z badania sytuacji finansowej szpitali powiatowych

Udostępnij:
Opublikowano wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Wnioski? Zadłużenie szpitali wzrosło o ponad 40 proc., z 1,2 mld zł w 2015 r. do 1,7 mld zł w 2019 r., przychody z NFZ rosną o wiele wolniej. Sytuacja pogorszyła się, dziewięć na dziesięć szpitali powiatowych na koniec pierwszego półrocza odnotowało stratę. Na koniec roku może ona wynieść średnio 5 mln zł.
Z badania wynika, że:
- sytuacja finansowa, wyznaczana przez takie parametry, jak wynik finansowy netto, zobowiązania wymagalne oraz zobowiązania ogółem, pogarsza się,
- przyczyną pogorszenia jest szybsza dynamika wzrostu kosztów niż przychodów,
- główną przyczyną wzrostu kosztów szpitali są wynagrodzenia pracowników,
- niewystarczająca liczba pracowników wymusza na podmiotach leczniczych podnoszenie wynagrodzeń w celu zapewnienia zatrudnienia zapewniającego pacjentom odpowiednią opiekę medyczną,
- przychody podmiotów zależą od cen wyznaczanych przez taryfy i liczby świadczeń, a szybkość przeszacowywania taryf nie nadąża za zmianami czynników kosztotwórczych, w szczególności wprowadzanych przepisów (na przykład zmiana norm zatrudnienia pielęgniarek), zmian minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i minimalnego wynagrodzenia dla niektórych pracowników wykonujących zawody medyczne,
- wprowadzenie ryczałtu sieciowego zniosło pojęcie nadwykonań, a tym samym nie ma możliwości zapłaty za ponadryczałtowe świadczenia, choćby degresywnie; poprzednie podejście umożliwiało uzyskanie zapłaty za świadczenia wykonywane w stanie zagrożenia życia nawet 100 proc.; obecnie nadwykonania te mają dla podmiotu cenę 0 zł, chociaż są nieuniknione, należą do nich świadczenia intensywnej terapii i leczenia udarów,
- większa część taryf nie została jeszcze w ogóle zweryfikowana, co uniemożliwia ich prawidłową aktualizację.
- szpitale, w których funkcjonują SOR-y muszą utrzymywać pewne zasoby w gotowości, czego nie uwzględniają taryfy,
- podmioty lecznicze i ich sytuacja finansowa są coraz większym obciążeniem dla podmiotów tworzących; rośnie prawdopodobieństwo ustawowego pokrywania strat, co naraża budżet mniejszych jednostek samorządu terytorialnego,
- podmioty tworzące w znaczący sposób przyczyniają się do utrzymania infrastruktury podmiotów w kondycji zapewniającej godziwe warunki pobytu i leczenia poprzez finansowanie zadań inwestycyjnych.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: "Raport z badania sytuacji finansowej szpitali powiatowych".

Przeczytaj także: "Dyrektor szpitala powiatowego tonie".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.