Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Rekomendacje Pracodawców PR – restrukturyzacja szpitali

Źródło: Pracodawcy RP
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 19.02.2021
 
 
Powołana przez Pracodawców RP grupa ekspercka Akademia Zdrowia wydaje rekomendacje dotyczące restrukturyzacji szpitalnictwa – liderzy opinii uważają, że powinien działać Fundusz Restrukturyzacji Szpitali, którego celem jest „poprawa sytuacji ekonomicznej i zarządczej szpitali”. Publikujemy stanowisko.
Rekomendacje w zakresie Funduszu Restrukturyzacji Szpitali – opracowane przez Akademię Zdrowia w składzie Daria Dzieniszewska, Dorota M. Fal, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Iwona Kowalska-Bobko, Beata Rorant, Anna Rulkiewicz, Michał Bichta, Andrzej Fal, Jarosław Fedorowski, Adam Fronczak, Jerzy Karwowski, Roman Kolek, Jarosław Kozera, Adam Kozierkiewicz, Jacek Krajewski, Juliusz Krzyżanowski, Andrzej Matyja, Andrzej Mądrala, Marcin Piskorski, Andrzej Sokołowski, Piotr Warczyński i Marek Wójcik:
– Fundusz Restrukturyzacji Szpitali mógłby być narzędziem „uzdrowienia” finansów niektórych szpitali – niezależnie od ich formy organizacyjno-prawnej – a także pozwalałby na planowe restrukturyzacje. Najistotniejszą kwestią jest, aby po interwencji funduszu osiągnięty został trwały efekt, a środki zaangażowane w proces efektywnie wykorzystane. W tym kontekście wyrażamy przekonanie, że działanie Funduszu Restrukturyzacji powinno opierać się na:
– Dobrowolności – Możliwość restrukturyzacji i „uzdrowienia” finansowego powinna być przedstawiona placówkom ochrony zdrowia i ich organom tworzącym, właścicielom na zasadzie dobrowolności. Zainteresowane instytucje powinny móc przystąpić do projektu w dogodnym dla siebie terminie, po spełnieniu określonych przez organizatora Funduszu Restrukturyzacji warunków. Zasada dobrowolności nie wyklucza stosowania zachęt tak wobec samych podmiotów leczniczych jak ich organów tworzących.
– Czasowym zarządzie – Dla skuteczności procesu sanacji i restrukturyzacji Fundusz Restrukturyzacji powinien mieć możliwość przejmowania czasowego zarządu nad placówką. Formuła czasowego zarządu powinna zapewnić wystarczający zakres władztwa Funduszu Restrukturyzacji nad placówką, a jednocześnie nie powinna pozbawiać organu tworzącego jego majątku (majątek powinien być zwrócony w stanie niepogorszonym) oraz docelowej odpowiedzialności za prowadzenie placówki.
– Adaptacji do potrzeb – restrukturyzacja placówki powinna być prowadzona w sposób pozwalający na dostosowanie do istniejących i przewidywanych potrzeb zdrowotnych odpowiedniej populacji, co oznacza konieczność ich wszechstronnego określenia (mapy potrzeb) oraz zsynchronizowania z działalnością innych placówek działających na określonym obszarze.
– Kompensacji (zasada „jeden do jednego”) – restrukturyzacja wiąże się z redukcją działalności podmiotów leczniczych w danym obszarze i powinna być skojarzona z rozwojem działalności w innym obszarze (pożądanym w wieloletniej perspektywie), aby lokalna społeczność nie wiązała jej ze stratą, a raczej ze zmianą, która uzupełni niedobory w dostępie do świadczeń zdrowotnych w innych niezbędnych obszarach,
– Pilotażu – działalność Funduszu Restrukturyzacji powinna być kształtowana stopniowo, w miarę nabywania doświadczeń. W szczególności w pierwszym okresie działalności powinna mieć charakter pilotażu, a po co najmniej wstępnym potwierdzeniu wykonalności i efektywności – stopniowo rozszerzana.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument Akademii Zdrowia, kliknij w: „Rekomendacje w zakresie Funduszu Restrukturyzacji Szpitali”.

Przeczytaj także: „Centralizacja wiążę się z niesprawiedliwym oddłużaniem szpitali”, „Reforma szpitalnictwa wymaga zmiany struktury właścicielskiej”, „Dyrektorów szpitali zastąpią ci z nadania politycznego”, „Podczas lotu starym kukuruźnikiem chcemy wymienić silnik” i „Ale to już było…”.

 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.