Wyślij
Udostępnij:
 
 
iStock

Rekomendacje dotyczące narkotyków w moczu

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 16.07.2021
 
 
Opublikowano rekomendacje Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych dotyczące problematyki toksykologicznej – dokładnie oznaczaniu narkotyków w moczu metodami immunochemicznymi. Opisano w nich zagadnienia prawne, kwestie analityczne, a także najczęściej występujące problemy z interpretacją wyników.
We wstępie zaznaczono, że „opracowanie ma na celu ujęcie w sposób ramowy problematyki związanej z oznaczaniem narkotyków w moczu metodami immunochemicznymi dla celów diagnostycznych oraz zawiera podstawowe informacje w zakresie interpretacji wyników”.

– Zagadnienie to jest istotne dla diagnostów laboratoryjnych wykonujących badania moczu metodami, które pozwalają na uzyskanie wyniku dla grupy związków i mogą dostarczać zarówno błędnie dodatnich, jak i błędnie ujemnych wyników. W opracowaniu omówiono tylko te grupy związków, do wykrywania których są dostępne komercyjne testy – wyjaśniono, informując, że „poruszone zagadnienie jest skomplikowane z dwóch powodów:
– materiał badawczy (mocz) nie pozwala na szeroką interpretację wyniku w odniesieniu do czasu i sposobu narażenia oraz stanu klinicznego badanego pacjenta,
– niejednoznaczność wyniku uzyskanego metodami i testami immunochemicznymi”.
Dodano, że „badanie narkotyków w moczu znajduje zastosowanie dla potrzeb diagnostyki zatruć ostrych i przewlekłych, leczenia substytucyjnego i utrzymania abstynencji”.

Jeśli chcesz ściągnąć dokument, kliknij w: Oznaczanie narkotyków w moczu metodami immunochemicznymi w medycznym laboratorium diagnostycznym.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe