Grzegorz Skowronek/Agencja Wyborcza.pl

Rewizja pakietu farmaceutycznego – komentarz Izabeli Leszczyny ►

Udostępnij:

W Luksemburgu zebrała się Rada Unii Europejskiej do spraw Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich – uczestniczyła w niej minister zdrowia Izabela Leszczyna, która przekazała oczekiwania dotyczące pakietu farmaceutycznego. Mówiła o generykach i skróceniu czasu wyłączności danych na leki, podkreślając, że pacjenci powinni mieć równy dostęp niezależnie od kraju, w którym mieszkają.  

  • Minister zdrowia Izabela Leszczyna w Luksemburgu mówiła o rewizji pakietu farmaceutycznego

Minister zdrowia uczestniczyła 21 czerwca w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do spraw Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich (Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council – EPSCO) – w Luksemburgu spotkali się ministrowie zdrowia krajów członkowskich.

Wśród omawianych spraw była między innymi ocena stanu zaawansowania prac nad rewizją pakietu farmaceutycznego.

Fragment posiedzenia do obejrzenia poniżej.


Wideo pochodzi ze strony internetowej: www.consilium.europa.eu.

Minister zdrowia zaczęła od podziękowań za prace nad rewizją legislacji farmaceutycznej Belgii, która sprawuje prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

– Mamy okazję przyjąć rozwiązania, które przyczynią się do zapewnienia lepszej dostępności leków w Europie. Pacjenci powinni mieć równy dostęp niezależnie od kraju, w którym mieszkają. Biorąc pod uwagę różnice ekonomiczne między państwami członkowskimi, Unia Europejska by zachować równowagę powinna wspierać i chronić obydwie gałęzie przemysłu lekowego, to jest sektor innowacyjny i generyczny – podkreśliła.

Minister Leszczyna odniosła się do przepisów farmaceutycznych.

– W kwietniu 2023 r. Komisja Europejska zaprezentowała pakiet zmian w rewizji legislacji farmaceutycznej z zakresu produktów leczniczych, w którym zawarto między innymi propozycję skrócenia czasu wyłączności danych na leki z ośmiu do sześciu lat. Popieramy to. Takie podejście nie zwiększy obciążeń administracyjnych, za to ułatwi dostęp do nowoczesnych terapii. Możemy rozważyć przedłużenia tego okresu, przy czym ewentualne zachęty powinny być przyznawane w ramach ochrony rynkowej. Zgadzamy się też na przyznanie roku ochrony rynku zamiast roku ochrony danych z tytułu nowego wskazania terapeutycznego. Proponowane wprowadzenie górnego okresu ochrony dostępności danych i ochrony rynku wynoszącego jedenaście lat może zbytnio opóźniać wejście na rynek leków generycznych. W dalszych negocjacjach w odniesieniu do tak zwanego wyjątku Bolara [„wyjątek Bolara” pozwala prowadzić prace rozwojowe i badania konieczne do ich rejestracji jeszcze w czasie trwania tej ochrony, co umożliwia wejście na rynek konkurujących leków natychmiast po wygaśnięciu ochrony patentowej – red.] konieczne będzie zapewnienie, że przepis pozostanie – bez uszczerbku dla krajowych procedur cenowo-refundacyjnych – stwierdziła.

– Co do zasady popieramy mechanizm, który pozwoli na zaspokojenie potrzeb wszystkich państw członkowskich w zakresie dostępności do nowoczesnych terapii. Dla nas to kluczowe przesłanie – jeden z głównych celów rewizji. Jesteśmy otwarci na system zachęt, przy czym nie powinien być dłuższy niż dwanaście miesięcy i powinien obejmować ochronę rynkową, a nie ochronę danych. Możemy też rozmawiać o zakresie powiązania zachęt z procedurami refundacyjnymi – powiedziała.

– Nagradzanie podmiotów spełniających kryteria niezaspokojonej potrzeby zdrowotnej dodatkowym okresem ochronnym w naszej opinii jest zasadne tylko w przypadku leków na choroby rzadkie. Jeśli chodzi o produkty lecznicze inne niż sieroce, proponujemy korzystanie z innego rozwiązania – podkreśliła.

– Polska wspiera prace mające na celu uregulowanie efektywniejszego systemu, który gwarantuje terminowy i sprawiedliwy dostęp do bezpiecznych, skutecznych i przystępnych cenowo leków – podsumowała.

Przeczytaj także: „Nasi wrogowie mogą się cieszyć”, „Europa będzie centrum tworzenia innowacji czy bardziej ich montownią?” i „Pakiet farmaceutyczny do zmiany”„Dwie prędkości w Europie w dostępie do leków – dlaczego?”.

Menedzer Zdrowia youtube

 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.