Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się o zagranicznych lekarzy

Udostępnij:
Dr Bodnar upomina się o prawa i wolności lekarzy specjalistów przyjeżdżających spoza UE do Polski. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił podczas debaty „ Lekarze do leczenia”. Sekundowała mu Małgorzata Gosiewska, posłanka PiS. W Polsce borykamy się z brakiem lekarzy - zagraniczna pomoc w tym zakresie jest nam bardzo potrzebna.
Podczas debaty wypowiadali się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, władz samorządowych. Swoje stanowisko przedstawili migranci, którzy podejmują starania o uznanie ich kwalifikacji zawodowych zdobytych poza UE i napotykają na trudności administracyjne.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu zaznaczył, że nie można wyróżniać i klasyfikować w inny sposób imigrantów, repatriantów czy uchodźców. Apeluje o wdrożenie i prowadzenie spójnej i kompleksowej polityki integracyjnej. Wyliczał, że chodzi o naukę języka, zapewnienie mieszkania i zdobycie zatrudnienia.

Władze samorządowe też opowiadają się za przyjmowaniem do pracy lekarzy obcokrajowców, ponieważ w szpitalach powiatowych brakuje kadr.

Obecnie mamy niekorzystny trend emigracji polskich dobrze wykształconych lekarzy do innych państw.

Piotr Pacewicz publicysta dziennika „Gazeta Wyborcza” wskazał podczas dyskusji, że polski system ochrony zdrowia stawia bariery przed lekarzami obcokrajowcami, co utrudnia ich zatrudnianie. Ostatnie statystyki podają, że w Polsce zatrudnionych jest zaledwie 0,5 proc. lekarzy spoza UE. Z Polską kontrastuje Wielka Brytania, jest tam zatrudnionych blisko 30 proc. lekarzy obcokrajowców.

Posłanka Małgorzata Gosiewska zaznaczyła w swojej wypowiedzi podczas debaty, że koniecznym jest podjęcie działań legislacyjnych. Zwracano uwagę na rozwiązania, które wykształciły się w innych państwach europejskich – tam pozwala się lekarzom pracować w zawodzie pod opieką innego lekarza specjalisty.

Dlatego tak ważne jest umożliwienie tym osobom wejścia na rynek pracy. – Obecnie brakuje myślenia jak to zrobić – zaznaczył RPO.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.