Wyślij
Udostępnij:
 
 
Sejm uchwalił nowelę dotyczącą oceny inwestycji w sektorze zdrowia
 
Działy: Aktualności
Tagi: IOWISZ
Sejm uchwalił w czwartek (12 kwietnia) nowelizację przepisów dotyczących opiniowania inwestycji dla podmiotów leczniczych, czyli Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia.
- Za przedłożoną przez ministra zdrowia zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw opowiedziało się 231 posłów, 168 było przeciw, 13 wstrzymało się od głosu - informuje Polska Agencja Prasowa.

Nowe przepisy przewidują zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły ubiegać się o opinię o celowości inwestycji. Podmioty korzystają z takich opinii starając się o dofinansowanie inwestycji w ochronie zdrowia ze środków publicznych i europejskich.

Nowela umożliwia uzyskanie opinii o celowości inwestycji podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej we wszystkich zakresach (np. w rehabilitacji czy opiece długoterminowej). Nowe rozwiązania przewidują, że uzyskanie niektórych dotacji ze środków budżetu państwa na zakup sprzętu lub remonty będzie wymagało uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji.

W ustawie przewidziano również między innymi wprowadzenie odrębnych kryteriów oceny dla inwestycji niewpływających na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. odtworzeniowych), dając podstawę do wydania odpowiedniego rozporządzenia przez ministra zdrowia.

Zgodnie z nowelą, zmiany obejmą także procedurę składania i oceny wniosków inwestycyjnych. Jednostki, które będą chciały wystąpić o opinię o celowości inwestycji, będą musiały dostarczyć szerszy zakres informacji na temat planowanego przedsięwzięcia. Będzie to dotyczyć sytuacji, gdy inwestycja obejmuje więcej niż jedną dziedzinę medycyny. Ponadto, wiele zmian ma na celu usunięcie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe