Wyślij
Udostępnij:
 
 
Marek Misiurewicz

Statuetki „Sukcesu Roku w Ochronie Zdrowia 2020” trafiły do...

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 14.01.2021
 
 
Kapituła konkursu „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia 2020” wyłoniła laureatów dwudziestej edycji tego szczególnego wydarzenia. Wśród laureatów są między innymi Andrzej Matyja, Marcin Jędrychowski, Izabela Ciuńczyk, Robert Flisiak, Andrzej Horban, Krzysztof Simon i Małgorzata Krajnik. Kto jeszcze został nagrodzony, kogo wyróżniono? Prezentujemy listę zwycięzców i ich sylwetki. Wręczenie nagród odbyło się 14 stycznia 2021 roku, w trakcie specjalnej gali towarzyszącej konferencji „Priorytety 2021”.
„Osobowość Medyczna Roku 2020” – prof. dr hab. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
W maju 2018 roku, gdy wygrał nocne głosowanie na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, powiedział: „Chciałbym, aby samorząd i izba lekarska nie kojarzyły się lekarzom tylko z obowiązkiem płacenia składek. Chciałbym, aby lekarze czuli, że to jest ich organizacja, izba, do której można przyjść z każdą sprawą”. Największym sprawdzianem realizacji tej deklaracji był miniony rok pandemii. I był to sprawdzian udany – statyczna konstrukcja izb lekarskich dzięki osobowości profesora Andrzeja Matyi szybko dostosowała się do nowej sytuacji: zagrożeń, wymagań, cierpienia. Co ważne, reakcje prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej były wyważone, ale i jednoznaczne. Upominając się o lekarzy, dbał o pacjentów. I to przesłanie trafiło do obywateli. W dobie pandemii prof. Matyja łączy, a nie dzieli Polaków. Prof. Andrzej Matyja jest chirurgiem onkologicznym, pracownikiem I Katedry Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nauczycielem akademickim. Jest członkiem wielu gremiów naukowych, m.in. Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgii. Wieloletni działacz samorządowy. Z Naczelną Izbą Lekarską związany jest od 2001 roku, a w 2018 roku został wybrany na stanowisko prezesa NIL. Naczelna Rada Lekarska jest jednym z najważniejszych opiniotwórczych gremiów medycznych. Prof. Matyja w sposób merytoryczny, ale i odważny wypowiada się w najważniejszych dla środowiska kwestiach. W minionym roku skutecznie wykorzystywał formułę oświadczenia, stanowiska czy listu otwartego. Jest w ciągłym sporze z rządzącymi, ale i niezmiennie wspiera ich korzystne, zdaniem samorządu, decyzje. W ekstremalnie trudnych czasach pandemii nie chce gasić pożarów, lecz opiniować i w sposób kompetentny wskazywać kierunki koniecznych zmian.

Prof. Matyja niejednokrotnie pokazał, że bezkompromisowo potrafi walczyć o praworządność i prawa lekarzy, ostatnio patronując inicjatywie „Leczymy mimo wszystko”, w której organizacje zrzeszające medyków przedstawiły postulaty konieczne do zrealizowania po wyjściu z pandemii, a także biorąc udział w akcji rozbrajania fake newsów o COVID-19. Jego nazwisko stało się znakiem firmowym solidarności i waleczności środowiska medycznego. I dlatego kapituła nagrody nadała mu tytuł „Osobowości Medycznej Roku”.

„Menedżer Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne” – Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Dyrektor zadbał o pacjentów covidowych, ale i o tych z innymi, poważnymi schorzeniami, zadbał też o lekarzy – o ich bezpieczeństwo i wynagrodzenia. W czasie pandemii przekształcił kolosa, jakim jest szpital uniwersytecki, w szpital jednoimienny, jednocześnie nie zamykając drzwi przed niecovidowymi chorymi. Pokazał siłę organizacyjną i szybkość działania. Marcin Jędrychowski jest specjalistą z zakresu zarządzania i rachunkowości, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2016 roku objął funkcję pełnomocnika rektora UJ ds. budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu, zaś w marcu 2019 roku wygrał konkurs na dyrektora tej placówki. Dzisiaj jest to jedna z najnowocześniejszych placówek medycznych w Europie i jak się okazuje, dzięki znakomitemu zarządzaniu, błyskawicznie dostosowana do wymogów pandemii. Po niespełna trzech miesiącach funkcjonowania jako jedyny szpital uniwersytecki został przekształcony w jednoimienny, w którym można leczyć 500 pacjentów z COVID-19. Reorganizacja systemu pracy, przebudowa oddziałów, postawienie śluz, stworzenie stref czystych i brudnych, odbyła się bez ograniczenia działalności choćby na dzień. Szpital, opiekując się pacjentami z COVID-19, nie zrezygnował z udzielania świadczeń medycznych, szczególnie takich jak: leczenie udarów, zawałów, obrażeń wielonarządowych, onkologii, przeszczepów. Co więcej, Marcin Jędrychowski uruchomił tzw. weekendy operacyjne, w trakcie których wykonywane są zabiegi z zakresu m.in. chirurgii onkologicznej. Zabezpieczył personel medyczny przed ewentualnym zakażeniem – w najgorszym okresie nie brakowało środków ochrony indywidualnej. Stworzył system dopłat do wynagrodzeń dla osób zaangażowanych bezpośrednio w pomoc pacjentom z COVID-19, który dopiero później został uregulowany na poziomie krajowym. Reakcja na trudne wyzwania – budowa szpitala uniwersyteckiego, ale i jego błyskawiczne przekształcenie w jednoimienny, jednoczesna dbałość o pacjentów niecovidowych i docenienie wartości każdego pracownika – to wszystko sprawia, że kapituła postanowiła przyznać Marcinowi Jędrychowskiemu nagrodę „Menedżera Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – placówki publiczne”.

„Menedżer Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne” – dr Izabela Ciuńczyk, dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON w Koszalinie
Dr Izabela Ciuńczyk, dyrektor Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON w Koszalinie twierdzi, że przekonanie o braku potrzeby doskonalenia jest dla psychiatry niebezpieczne, a ważne jest dla niego, jak mówi, odkrycie czarodziejskiego pytanie: O czym chciałby pan porozmawiać? Lek. Izabela Ciuńczyk jest specjalistą psychiatrii, terapii środowiskowej, psychoterapeutą i dyrektorem Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON w Koszalinie. Jest to pierwsze i jedyne w zachodniopomorskim centrum zdrowia psychicznego. Realizuje trzyletni pilotażowy program psychiatrycznej opieki środowiskowej dla dorosłych mieszkańców miasta i powiatu koszalińskiego, którego celem jest zbudowanie systemu opieki psychiatrycznej opartego na opiece środowiskowej, a nie zamkniętym lecznictwie szpitalnym. Poza solidną „pracą u podstaw” pracownicy centrum musieli się już zmierzyć z nagłym dramatem. Tak było po pożarze w escape roomie na początku 2019 roku, kiedy natychmiast pospieszyli ze wsparciem dla najbliższych ofiar, a dr Ciuńczyk wspominała, że szybka reakcja, pomoc psychologiczna była niezwykle ważna dla rodziców dziewczynek, które zginęły, ich koleżanek, ratowników, całej rozpaczającej społeczności. To zintegrowało psychoterapeutów z mieszkańcami. Ośrodek inicjuje pomoc w sytuacjach kryzysowych, ale również mieszkańcy sami zgłaszają się w momentach, gdy sobie nie radzą. Placówka organizuje obozy rehabilitacyjne, prowadzi środowiskowe domy samopomocy, terapeutyczne sesje rodzinne. Centrum jest prekursorem formuły asystentów zdrowienia. Doceniając holistyczną pomoc psychiatryczną, kapituła postanowiła przyznać dr Izabeli Ciuńczyk nagrodę w kategorii „Menedżer Zdrowia – placówki prywatne”.

Wyróżnieni w kategorii „Menedżer Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – placówki prywatne” to:
– Aleksandra Wysoczyńska, prezes zarządu Grupy Medycznej MEDPOLONIA,
– Dorota Ząbek, dyrektor zarządzający, Radomskie Centrum Onkologii.

„Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital” – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu to fenomen naukowy, dydaktyczny i kliniczny. Jest symbolem perfekcyjnie zorganizowanego szpitala, w którym leczy się setki pacjentów, ale i przeprowadza kolejne nowatorskie operacje. Przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie Instytutu to sukces prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. multi Henryka Skarżyńskiego, międzynarodowej sławy otochirurga i specjalisty z otorynolaryngologii, konsultanta krajowego ds. otorynolaryngologii. Sformułowanie „po raz pierwszy” bardzo często pojawia się przy jego nazwisku. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe w 1992 roku, pniowe w 1998 roku, ucha środkowego w 2003 roku. W 2002 roku opracował pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 roku zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta, uważana za polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w 9 światowych ośrodkach. Ponadto profesor wprowadził ponad sto nowych rozwiązań klinicznych, co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów słuchowych, otochirurgii i audiologii. Wszystkie te przełomowe operacje potrzebowały świetnie zorganizowanych ośrodków. I dlatego je tworzył. Jest inicjatorem i organizatorem drugiego w Europie ośrodka „Cochlear Center”, Instytutu Fizjologii i Patologii Słychu i wreszcie Światowego Centrum Słuchu. Ostatnie dokonania to seria pierwszych w Polsce i naszej części Europy operacji wszczepienia pionierskich aktywnych implantów, które poprawiają słuch u pacjentów po wcześniejszych nieudanych operacjach. W minionym roku w instytucie znacznie powiększono liczbę pacjentów zoperowanych z powodu częściowej głuchoty, którym wszczepiono odpowiednie implanty ślimakowe. Jest to nowa grupa docelowa – zastosowano procedurę chirurgiczną „6 kroków Skarżyńskiego” .

Wyróżnieni w „Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital”:
– EMC Instytut Medyczny SA, Szpital św. Anny w Piasecznie

„Liderzy Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne” – prof. dr hab. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19, krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. dr hab. Krzysztof Simon, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa dolnośląskiego, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Prof. dr hab. Robert Flisiak jako prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w grudniu zeszłego roku wraz z innymi specjalistami apelował do ministra zdrowia o przeprowadzenie sprawnej akcji szczepień. Do obywateli pisał: „Wsłuchajcie się w głos lekarzy, którzy na co dzień zajmują się chorymi z COVID-19 i mają już dość żniwa śmierci na oddziałach zakaźnych i intensywnej terapii”. Wsłuchujcie się w głos lekarzy – nie szarlatanów – takie to było przesłanie. Prof. Robert Flisiak jest kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i prezydentem Central European Hepatologic Collaboration. Specjalista już w kwietniu na łamach „Menedżera Zdrowia” zapowiedział, że „COVID-19 zawita wkrótce do każdego szpitala”. Później wypowiadał się jeszcze bardziej jednoznacznie. Także w „Menedżerze Zdrowia” powiedział, że tych, którzy bagatelizują koronawirusa, zaprosiłby na oddział, aby się przekonali, jak się tam pracuje i zmienili zdanie. Niedowiarkom zaproponowałby wolontariat. Z wiedzy i doświadczenia eksperta korzystają i koalicja, i opozycja – prof. Flisiak jest jednym z doradców senackiej Komisji Zdrowia i jednocześnie współpracuje z premierem Mateuszem Morawieckim – jest członkiem Rady Medycznej. Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych opublikowało wytyczne określające stan wiedzy m.in. w sprawie wartości diagnostycznej testów genowych czy terapii dzieci chorych na COVID-19. Kapituła postanowiła nagrodzić prof. Roberta Flisiaka za umiejętne wprowadzenie problematyki chorób zakaźnych do debaty publicznej.

Prof. dr hab. Andrzej Horban zapytany, czy wahał się, gdy otrzymał propozycję doradzania premierowi w sprawach związanych z COVID-19, odpowiada poważnie, że zgoda była wpisana w stanowisko konsultanta krajowego i że, mówiąc mniej serio, „premierowi się nie odmawia”. I właśnie wielkim sukcesem minionych miesięcy jest jego umiejętność takiego doradzania, by zostać wysłuchanym. Choć podkreśla, że ostateczne decyzje podejmują politycy, to obserwatorzy dostrzegają, że potrafi zebrać argumenty i przedstawić im je klarownie. Wszędzie tam, gdzie polityka zdrowotna jest przejrzysta, można dostrzec nie tylko jego sugestie, ale i znakomitych, innych specjalistów, których zaprosił do współpracy. Umiejętność budowania merytorycznego zespołu to także sukces profesora w minionym roku. Prof. Andrzej Horban piastuje stanowisko wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie – to była i jest znakomita działalność lekarza, specjalisty chorób zakaźnych. Ale 2020 rok, czas covidowy, postawił przed profesorem nowe wyzwania, oznaczające nie tylko wpływ na politykę zdrowotną państwa, ale i na nastroje społeczne, skłonność Polaków do szczepień, zrozumienie przez nich, na jakim etapie pandemii jesteśmy. Potrzebne są nie tylko działania, ale i wytłumaczenie ich społeczeństwu. Tak się stało, gdy profesor został doradcą premiera do spraw COVID-19, a także przewodniczącym powołanej niedawno Rady Medycznej, na której spoczywa myślenie o przyszłości, także tej popandemicznej. Często z racji funkcji i wiedzy proszony jest o rozstrzygnięcie sporu. W takich sytuacjach jawi się jako „umiarkowana frakcja zakaźników” – wierzy w mądrość społeczną, stosowanie się do zasad dezynfekcji i noszenie maseczek. Uważa, że obywateli należy przekonywać, ale ani prośbą, ani groźbą tylko argumentami. Odpowiedzialne doradzanie politykom i spokojne przekonywanie obywateli to sukces profesora Horbana. I dlatego kapituła postanowiła przyznać mu w tym roku nagrodę w kategorii Zdrowie Publiczne.

Prof. zw. dr hab. med. Krzysztof Simon stał się dla Polaków barometrem przebiegu pandemii. Z wrocławskiego szpitala przy ulicy Koszarowej regularnie przekazuje opinii publicznej najbardziej rzetelne meldunki o liczbie zachorowań. Mówi o swoich pacjentach, ich dramatycznym stanie, udanej walce o powrót do zdrowia, o przegranych, o OIOM-ie na granicy wydolności. Profesor znalazł się w gronie specjalistów, którzy mieli trudne zadanie opracowania terapii dla chorych na COVID-19, a podczas pandemii jest jednym z lekarzy ratujących pacjentów w najcięższym stanie. Polacy ufają mu, słuchają jego rad, bo pochodzą one od człowieka, który jest w centrum dramatycznych wydarzeń. Prof. Simon jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa dolnośląskiego, kierownikiem Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, członkiem Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN, a także byłym prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, członkiem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego oraz byłym wice-przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, członkiem Rady Medycznej powołanej przez premiera. W zalewie sprzecznych informacji podjął się misji edukacji i przekazywania rzetelnej wiedzy na temat SARS-CoV-2. Jest znany z odważnych i bezkompromisowych wypowiedzi, np., że „Jeśli ktoś chce zabić babcię, niech się nie szczepi” czy obrazowego stwierdzenia, że bez szczepień stracimy 200 tys. osób, czyli tyle ile w 1939 roku.

„Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – Ambasador zdrowia” – dr n. med. Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny
Niech nikogo nie zmyli lekki i ironiczny ton jego wypowiedzi. Kryje się za nim bardzo poważny i edukacyjny przekaz, w ostatnich miesiącach szczególnie ważny. Gdy przechodził COVID-19, nagrał piosenkę dedykowaną Edycie Górniak, która twierdziła, że w szpitalach w role chorych na COVID-19 wcielają się statyści. „Ja nie jestem statystą” – śpiewał Posobkiewicz do melodii hitu Edyty Górniak „To nie ja byłam Ewą”. W rozmowach z dziennikarzami żartował, że praca w szpitalu w roli statysty, który się dusi, nie należy do miłych. Całość zrobiła więcej dobrego niż niejeden poradnik proszczepionkowy. Dr Marek Posobkiewicz w latach 2015-2018 pełnił funkcję głównego inspektora sanitarnego, a w 2019 roku został powołany na stanowisko głównego inspektora sanitarnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zasłynął prowadzeniem niekonwencjonalnych kampanii prozdrowotnych i edukacyjnych, między innymi śpiewaniem piosenek własnego autorstwa. Jako rockman Gisu odradzał sięganie po narkotyki, a jako raper Don Gisu zachęca też do szczepień. Aktywnie propaguje postawy prozdrowotne, publicznie punktuje osoby, które rozpowszechniają nieprawdziwe doniesienie o szczepieniach. W czasach pandemii apelował o oddawanie osocza, poruszał także inne ważne tematy, np. plusy i minusy teleporad. I dlatego kapituła postanowiła przyznać mu nagrodę Ambasadora Zdrowia, specjalisty, który poruszając się w granicach medycyny, potrafi dobrać często niekonwencjonalne środki przekazu, służące profilaktyce i ochronie zdrowia.

„Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna” – Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, prezes prof. dr hab. Małgorzata Krajnik
Prezes Krajnik szybko zauważyła, że ozdrowieńcy, choć często mówią z trudem, to najbardziej żalą się nie na dolegliwości fizyczne, ale przerażającą pustkę i samotność w trakcie hospitalizacji. I tak COVID-19 zainspirował Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie do stworzenia programu „Bądź przy mnie”. Jego celem jest poprawa jakości życia chorych leczonych w szpitalach z powodu COVID-19, szczególnie obniżenie poziomu stresu poprzez zapewnienie wsparcia społecznego i duchowego. Program koncentruje uwagę pracowników szpitala na pacjentach, którzy z powodu swojego stanu fizycznego i problemów technicznych nie są w stanie skontaktować się z bliskimi. Profesjonalnie leczeni pozostają w przerażającej dla nich izolacji. W tej sytuacji program „Bądź przy mnie” przewiduje także zapewnienie opieki duchowej pacjentom, dla których ważny byłby kontakt z kapelanem.

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Krajnik jest specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny paliatywnej, kierownikiem Katedry Opieki Paliatywnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prezesem interdyscyplinarnego Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie i przewodniczącą Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia. Program „Bądź przy mnie” znakomicie pokazuje, że w czasach pandemii dobre słowo potrzebuje technicznego wsparcia. I dlatego członkowie towarzystwa m.in. przygotowali filmy, które pokazują personelowi medycznemu, na przykład jak pomóc bliskim umierającego chorego, pożegnać się z nim przez telefon. Za duchowość powiązaną z praktycznymi rozwiązaniami w programie „Bądź ze mną” kapituła postanowiła przyznać prof. Małgorzacie Krajnik nagrodę w kategorii Działalność Charytatywna.

„Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjna” – Centrum Edukacji Medycznej
W swoim działaniu placówka kieruje się przekonaniem, że chęć pogłębiania i uzupełniania wiedzy leży w naturze lekarzy, jest wpisana w ich zawód. Szkolenie motywowane jest własną potrzebą, a uczenie innych wyrazem odpowiedzialności zawodowej. Taka jest rola Centrum Edukacji Medycznej, jednostki powołanej w celu prowadzenia specjalistycznych szkoleń dla kadry medycznej. Edukujący, jak sami o sobie mówią, uczą chirurgicznej precyzji. Prezes zarządu Kamila Zawadzka tłumaczy, że fundament działalności to praktyczne warsztaty na preparatach nieutrwalonych, tzw. kadawerach, realizowane w warunkach identycznych jak w trakcie operacji. Szkolenia te umożliwiają medykom podnoszenie praktycznych kwalifikacji. Pierwszym takim zabiegiem przeprowadzonym w dobie pandemii była operacja kolana. Dzięki CEM podczas kwarantanny lekarze korzystający z komputera lub telefonu mieli możliwość szkolić techniki operacyjne, obserwując pracę na preparatach nieutrwalonych. Taka innowacyjna forma kształcenia w CEM daje możliwość realnego przećwiczenia poszczególnych procedur medycznych, których lekarz nie wykonywał wcześniej. Uczestnik może w trakcie zajęć popełniać i korygować błędy operacyjne, obserwować konsekwencje decyzji bez ryzyka doprowadzenia do uszczerbku na zdrowiu. Gdy zawieszono większości grafików operacyjnych, lekarz nie tracił możliwości kontaktu z zawodem i z chirurgią. Działalność CEM poza kursami kadawerowymi to także m.in. szkolenia medyczne często mające warsztatowy charakter. Za dominację praktyki nad teorią i szybkie przezwyciężenie pandemicznych ograniczeń kapituła postanowiła nagrodzić Centrum Edukacji Medycznej w kategorii Działalność Edukacyjna.

„Lider Roku 2020 w Ochronie Zdrowia – Media – Osobowość Medialna” – dr n. med. Paweł Grzesiowski, doradca do walki z COVID-19 Naczelnej Izby Lekarskiej
Dr n. med. Paweł Grzesiowski jest pediatrą, immunologiem, ekspertem w zakresie kontroli zakażeń, a także popularyzatorem wiedzy medycznej, co w dobie pandemii okazało się niezwykle ważne. Mówi jasno, konkretnie, powołując się na wyniki badań. I dlatego dzisiaj jest jednym z lekarzy najbardziej widocznych w mediach. Dr Grzesiowski ma wyjątkową cierpliwość do osób zgłaszających najdziwniejsze wątpliwości. Uważa, że nie ma głupich pytań. W czasie pandemii komentuje sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, przytacza wyniki najważniejszych publikacji, odpowiada krótko i merytorycznie. Od kilku miesięcy jest ekspertem Naczelnej Izby Lekarskiej ds. walki z COVID-19, jest też przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, organizacji pozarządowej non-profit, która od 1997 r. szerzy wiedzę na temat zakażeń wśród lekarzy i pielęgniarek. Kapituła postanowiła nagrodzić dr. Grzesiowskiego w kategorii Osobowość Medialna, wysoko oceniając fakt, że gwiazdą mediów uczynił rzetelną wiedzę medyczną.

Nagrody specjalne „Menedżera Zdrowia” przyznane przez kolegium redakcyjne „Menedżera Zdrowia” i „Kuriera Medycznego” – Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz prof. dr hab. Mirosław Ząbek, kierownik Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Maciej Miłkowski – od 2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, wcześniej w latach 2016–2018 zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Kapituła Konkursu Sukces Roku postanowiła przyznać nagrodę specjalną „Menadżera Zdrowia” za skuteczne działania związane z prowadzoną klarowną polityką lekową. Działania Macieja Miłkowskiego są ukoronowaniem wysiłków wielu poprzednich ekip rządzących nad priorytetami działań rządu Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania lekami oraz są związane z obecnie obowiązującym dokumentem: „Polityka lekowa państwa wyznaczona na lata 2018-2022”. Celem polityki lekowej państwa jest zapewnienie pacjentom szerokiego dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków oraz przejrzystego i racjonalnie działającego systemu refundacji leków. Nad tym procesami czuwa podsekretarz stanu Maciej Miłkowski – utalentowany menadżer, ceniony urzędnik państwowy. Doświadczenie Macieja Miłkowskiego, menadżera – czyli osoby która ma pełną wiedzę na temat ochrony zdrowia – zbudowane jest na bazie wielu lat doświadczeń pracy w organizacjach systemu ochrony zdrowia. Te doświadczenia ukształtowany w nim postawę pragmatycznego kontynuatora klarownej polityki lekowej. Skuteczna, bezpieczna i racjonalna farmakoterapia jest jednym z fundamentów efektywnego systemu ochrony zdrowia – to jeden z filarów kontynuacji polityki lekowej państwa na lata 2018 – 2022. Właśnie osoby takie jak Maciej Miłkowski, współpracujące, koncyliacyjne, będące partnerem dla świadczeniodawców czy pacjentów, a równocześnie poddane ciągłej ocenie efektywności swoich działań, są fundamentem, gwarantem realizacji oraz stabilności polityki lekowej państwa. Warto podkreślić, że w tej szalejącej na świecie pandemii, kiedy wiele spraw codziennych odchodzi na dalszy plan, dziedzina, którą zajmuje się wiceminister Miłkowski, musi być oazą spokoju, rozsądnych decyzji, negocjacji, dialogu społecznego, nieustannego szukania dobrych rozwiązań. I tak właśnie odczytujemy jego rolę oraz tego też życzymy mu w dalszej pracy.

Prof. Mirosław Ząbek jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, kierownikiem i założycielem Centrum Gamma Knife, w którym leczono już 8 tysięcy chorych. Profesor jest twórcą jednego z pierwszych w świecie nowatorskich przeszczepów tkanki mózgu w leczeniu choroby Parkinsona, przeprowadził także serię operacji mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii. Pierwszy w Polsce, wspólnie z neurochirurgami z USA, wykonał serię operacji głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona i pierwszy w Europie rozpoczął wszczepiania elektrod stymulujących do mózgu silne pole magnetyczne. We współpracy z prof. Bankiewiczem rozpoczął leczenie złośliwych guzów mózgu za pomocą toksyny podawanej bezpośrednio do guza. Jest twórcą Interwencyjnego Centrum Neuroterapii, gdzie wykonywane są unikatowe w skali świata operacje terapii genowej mózgu. Założyciel Krajowego Centrum Leczenia Chorób Naczyniowych Mózgu. Laureat Nagrody Nobla Francis Crick pisał: „Ty, twoje radości i smutki, twoje wspomnienia i ambicje, twoje poczucie tożsamości i wolna wola, nie są w rzeczywistości niczym innym niż sposobem, w jaki zachowuje się ogromny zbiór komórek nerwowych i związanych z nimi cząsteczek". Za nowatorskie uzdrawianie zbioru tych bezcennych komórek nerwowych kolegium redakcyjne „Menedżera Zdrowia” postanowiło profesorowi przyznać Nagrodę Specjalną.

Przeczytaj także: „Prof. Andrzej Matyja: Praca społeczna mnie pochłania”.

Zachęcamy do polubienia profilu „Menedżera Zdrowia” na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania kont na Twitterze i LinkedInie: www.twitter.com/MenedzerZdrowia i www.linkedin.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.