Wyślij
Udostępnij:
 
 

Statuetki konkursu "Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia" trafią do...

Źródło: EG/KL
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 07.12.2017
 
 
Kapituła konkursu "Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny" wybrała laureatów siedemnastej edycji przedsięwzięcia. Wśród nich są między innymi prof. Wiesław Jędrzejczak, Martyna Wojciechowska, Ewa Drzyzga, Irena Kierzkowska, Beata Drzazga i prof. Marek Brzosko. Kto jeszcze został nagrodzony, kogo wyróżniliśmy? Prezentujemy listę w całości.
"Sukces Roku 2017 w Ochronie Zdrowia" składa się z dziewięciu kategorii. Zwieńczeniem będzie okolicznościowa gala, która odbędzie się 11 stycznia 2018 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wybitny lekarz i naukowiec, który odmienił losy chorych na schorzenia hematologiczne
Osobowością Roku 2017 w Ochronie Zdrowia zostaje prof. dr hab. n. med. Wiesław W. Jędrzejczak, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Profesor Wiesław W. Jędrzejczak to wybitny lekarz i naukowiec, specjalista chorób wewnętrznych, hematolog, onkolog kliniczny i transplantolog. W 1984 roku wraz z zespołem lekarzy z Wojskowej Akademii Medycznej przeprowadził pierwszy w Polsce udany przeszczep szpiku. W 2003 roku jako pierwszy w kraju przeszczepił krew pępowinową od dwóch dawców. Profesor Jędrzejczak od wielu lat kieruje Katedrą i Kliniką Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor jest również wieloletnim konsultantem krajowym w dziedzinie hematologii (po przerwie powrócił na to stanowisko w październiku 2016 roku).

Powrót Profesora na stanowisko konsultanta krajowego wpłynął na spektakularną poprawę leczenia pacjentów cierpiących na choroby układu krwiotwórczego. W tym roku dzięki staraniom Profesora, wprowadzono na listę refundacyjną trzy leki ratujące chorych, w tym m.in. lek ruksolitynib - pierwszą terapię celowaną dla pacjentów z mielofibrozą.

Gwiazda wspierająca dzieci chore na nowotwory
Nagrodę specjalną: Gwiazda – Ambasadora Zdrowia, otrzyma Martyna Wojciechowska, dyrektor programowa Travel Channel, ambasadorka „Przylądka Nadziei” we Wrocławiu oraz "Świetlikowa" Dziennego Ośrodka dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci oraz Hospicjum Stacjonarnego w Tychach.

Martyna Wojciechowska od lat pomaga charytatywnie, wspiera m.in. fundację "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" i jest Honorowym Ambasadorem budowy "Przylądka Nadziei" - ośrodka leczenia dzieci chorych na raka. Dziennikarka i podróżniczka nie tylko użyczyła swojego wizerunku, który został wykorzystany przy tworzeniu ulotek i ogłoszeń prasowych, ale zachęcała też wszystkich na antenie rozgłośni radiowych i telewizyjnych do wspomagania budowy. Jest także ambasadorką otwartego w tym roku dziennego ośrodka dla Nieuleczalnie Chorych Dzieci oraz Hospicjum Stacjonarnego w Tychach "Świetlikowo”. To pierwsza tego typu dzienna placówka w Polsce. Dzięki staraniom i zaangażowaniu Martyny Wojciechowskiej udało się pozyskać środki finansowe na jej budowę. Dziennikarka nie ustaje w staraniach o pozyskanie dodatkowych środków na rozbudowę miejsca i spłatę zaciągniętych na ten cel długów.

Szpital bez długów i rozwój dydaktyki
Menedżerem Roku 2017 w Ochronie Zdrowia - placówki publiczne, zostaje Irena Kierzkowska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie.

Za co nagrodziliśmy Irenę Kierzkowską? Między innymi za utrzymanie płynności finansowej szpitala. Szpital nie ma żadnych zobowiązań wymaganych, wzrost przychodów szpitala co roku systematycznie się zwiększa (w 2017 r. przychody całkowite wyniosły: 229 milionów złotych), przychody rosną w tempie 5 proc. rocznie.

Dyrektor wprowadziła nowoczesne metody leczenia operacyjnego nowotworów piersi i zabiegi oszczędzające z użyciem izotopu jako znacznika, szerokim echem odbiły się w skali ogólnopolskiej sukcesy ginekologii onkologicznej. Dzięki innowacyjnej metodzie udało się wszczepić zamrożony wcześniej jajnik chorej na czerniaka pacjentce, po zakończonej chemioterapii. Pacjentka zaszła w ciążę. Sukcesem dyrektor jest także wdrożona w szpitalu przyśpieszona ścieżka leczenia udaru (z SOR bezpośrednio na tomografię interwencyjną). Dzięki Irenie Kierzkowskiej rozwinęła się baza dydaktyczna dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Aż 9 oddziałów pełni rolę oddziałów klinicznych.

Wyróżnieni w kategorii Menedżer Roku 2017 w Ochronie Zdrowia - placówki publiczne to:
- Grażyna Kuczera, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,
- Youssef, dyrektor naczelny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze,
- Ewa Trzepla, prezes Zarządu Centrum Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prezes o międzynarodowym zasięgu
Menedżerem Roku 2017 w Ochronie Zdrowia - placówki prywatne, jest Beata Drzazga, prezes BetaMed S.A. w Katowicach.

Beatę Drzazgę nagrodziliśmy za stworzenie i stały rozwój sprawnie działającej sieci placówek nie tylko w Polsce, ale także na świecie. BetaMed to największa firma medyczna w Polsce świadcząca usługi w ramach opieki długoterminowej domowej - usługi lekarskie, pielęgniarskie i rehabilitacyjne w domu pacjenta oraz w Klinice Centrum Medyczne BetaMed w Chorzowie. Prezes pozyskała ponad 70 mln z NFZ. Między innymi na opiekę nad ludźmi starszymi.

Wyróżniony w kategorii Menedżer Roku 2017 w Ochronie Zdrowia - placówki prywatne zostaje Jarosław Wieczorek, dyrektor Prywatnego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego Łubinowa w Katowicach.

Lean management na stole operacyjnym
Zwycięzcą w kategorii Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital jest EMC Szpital Regionalne Centrum Zdrowia w Lubinie.

Kapituła doceniła zastosowanie pionierskiego w skali kraju wdrożenia zasady lean management w obszarze bloku operacyjnego. Lean management jest innowacyjną metodą, która pozwala na pełne i optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów materiałowych i ludzkich, ale także w sposób komplementarny pozwala podejść do procesu leczenia pacjentów. Odnotowano wzrost efektywności pracy, znaczne zmniejszenie ilości przekładanych zabiegów operacyjnych, a także minimalizację kosztów przy zwiększonej ilości zabiegów operacyjnych.

Wyróżnieni w kategorii Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital to:
- Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. w Warszawie,
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
- Scanmed Szpital św. Rafała w Krakowie.

Zdrowie publiczne niejedno ma imię
W kategorii Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – zdrowie publiczne kapituła postanowiła przyznać dwie nagrody główne. Laureatami zostali: prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, krajowy konsultant w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Reumatologii, Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz Elżbieta Rucińska–Kulesz, dyrektor NFZ Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Gdańsku.

Profesor Brzosko został nagrodzony za szczególne zaangażowanie na polu zdrowia publicznego na stanowisku konsultanta w dziedzinie reumatologii. Dzięki staraniom profesora zwiększono dostępność polskich pacjentów z chorobami reumatycznymi do leczenia biologicznego. Nowe programy leczenia w reumatologii zostały przygotowane przez środowisko reumatologów we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i obowiązują od 1 marca 2017 roku. Profesor dzięki nieprzejednanej postawie oraz umiejętnościom negocjacyjnym i menedżerskim „odwrócił” fatalną tendencję do zmniejszającego się odsetka chorych korzystających z tego leczenia. Nowe programy leczenia pacjentów z zapalnymi chorobami reumatycznymi przybliżają nas do standardów leczenia reumatologicznego w Europie, są zgodne z aktualnymi rekomendacjami międzynarodowych towarzystw naukowych EULAR, ACR, ASAS i GRAPPA.

Elżbietę Rucińską-Kulesz nagrodziliśmy za profesjonalne i pełne osobistego zaangażowania, przeprowadzone przy współpracy wielu instytucji i podmiotów medycznych, opracowanie i wdrożenie tzw. sieci szpitali na Pomorzu z uwzględnieniem priorytetowych potrzeb zdrowotnych mieszkańców Pomorza. Dzięki determinacji laureatki do sieci zakwalifikowano wszystkie szpitale szczebla powiatowego na Pomorzu. Doceniony został także aktywny udział Elżbiety Rucińskiej-Kulesz w inicjatywie Pomorskiego Partnerstwa na Rzecz Zintegrowanej Opieki Zdrowotnej.

Odczarować depresję
W kategorii Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa zwycięzcą zostaje Ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna Forum Przeciw Depresji prowadzona przez Servier.

Ogólnopolska kampania organizowana jest od 2007. Ma na celu pomoc osobom chorym na depresję i im najbliższym. W tym roku minęło 10 lat od zainicjowania kampanii. W kampanię od 2012 roku mocno zaangażowane jest Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Dotychczas działaniami edukacyjnymi kampania objęła 10 tysięcy osób. Z bezpłatnych konsultacji skorzystało blisko 1000 osób, a w rozmowach z lekarzem na czacie skorzystało już trzy tysiące pacjentów.

Wyróżnieni w kategorii Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – działalność edukacyjno-szkoleniowa to:
- Streetwise, program edukacyjny dla młodzieży z cukrzycą typu 1, Eli Lilly,
- Kampania społeczna „Stawka to życie. Zastawka to życie”, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne: prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, prezes-Elekt PTK, Kierownik Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie i prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek, przewodniczący Rady Instytutu Kardiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie,
- Program edukacji i szkolenia w dziedzinie chirurgii onkologicznej oparty na wykorzystaniu nowoczesnych i innowacyjnych technik zabiegowych, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, kierownik Katedry i Kliniki Onkologicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Finansują pomoc z własnej kieszeni
Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna to Fundacja Vivadental, European Dental Implant Institute Vivadental w Gdańsku.

Fundacja dla Dzieci Vivadental zajmuje się nieodpłatnym leczeniem dzieci dotkniętych kalectwem, wykluczonych i osieroconych, które finansuje z zasobów własnych a wykonuje w ramach wolontariatu. Dla tych dzieci organizuje bale i koncerty charytatywne, których celem jest popularyzacja zdrowego i pięknego uśmiechu jako wartości w życiu każdego człowieka oraz zbiórka środków finansowych na leczenie podopiecznych fundacji. Organizuje imprezy edukacyjne promujące zdrowie dla kobiet - Vivadental Beauty Forum i dla mężczyzn - Vivadental Viva Man.

Wyróżnieni w Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna to:
- Fundacja Onkologiczna Alivia, Warszawa,
- Fundacja Siepomaga, Poznań.

Medyczny talk-show z udziałem publiczności i wybitnych ekspertów
Pierwsze miejsce w kategorii Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – media i PR zajmuje Ewa Drzyzga, redaktor prowadząca Program 36,6 w telewizji TVN.

Redaktor Drzyzga od kwietnia 2017 roku prowadzi emitowany na antenie TVN i TVN Style, program 36,6 C. Jest to medyczny talk-show z aktywnym udziałem publiczności, poruszający różną problematykę medyczną, ale w niezwykle ciekawy i przystępny sposób. Korzystając z porad najlepszych specjalistów, prowadząca program przedstawia sprawdzone i skuteczne metody walki z chorobami. Widzowie poznają także najnowsze technologie medyczne i dowiadują się, jak zadbać o zdrowie, nie tylko poprzez zdrowy styl życia, ale i przez skuteczną diagnostykę, która może zapobiec chorobom albo wykryć je we wczesnym stadium. W programie pokazywane są historie pacjentów, sylwetki nietuzinkowych lekarzy, przekazywane są najświeższe informacje z dziedziny medycyny i najlepsze placówki. Ewa Drzyzga w asyście ekspertów, lekarzy zajmie się nie tylko sposobami leczenia, ale też skutecznymi metodami dbania o zdrowie.

Wyróżnieni w kategorii Lider Roku 2017 w Ochronie Zdrowia – media i PR to:
- Anna Kaczmarek, redaktor prowadząca działu zdrowie, Natemat.pl,
- Klara Klinger, dziennikarz, „Dziennik Gazeta Prawna”,
- Małgorzata Solecka, dziennikarz, portal „Medycyna Praktyczna”, miesięcznik „Służba Zdrowia”.

Konkurs Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny organizowany jest od 2000 roku przez wydawnictwo Termedia oraz czasopismo „Menedżer Zdrowia”. Więcej informacji o konkursie na stronie: www.termedia.pl/SukcesRoku.

Zachęcamy do polubienia naszych profili na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i www.facebook.com/Termedia.
 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe