Szkolne toalety są brudne, bez ciepłej wody i... papieru toaletowego

Udostępnij:
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka ostrzega Marka Posobkiewicza, Głównego Inspektora Sanitarnego: - Analizując skargi do naszego biura oraz dane GIS z niepokojem stwierdzam, że warunki sanitarne w wielu żłobkach, przedszkolach, szkołach, domach dziecka, bursach, internatach, ośrodkach specjalnych nadal wymagają poprawy.
- Do Rzecznika Praw Dziecka nadal wpływają skargi na warunki sanitarne w placówkach dla dzieci. Według danych Głównego Inspektora Sanitarnego w dalszym ciągu funkcjonują takie, w których nie mają zapewnionej bieżącej ciepłej wody i korzystają z zewnętrznych ustępów - czytamy na stronie internetowej RPD.

Jak informuje Marek Michalak, z danych GIS wynika, że w 2014 roku w 718 obiektach stwierdzono niezapewnienie zgodnego z przepisami standardu dostępności do urządzeń sanitarnych, w 91 placówkach stwierdzono zaniedbania w zakresie stanu czystości i porządku sanitariatów. Ponadto w 830 przypadkach urządzenia sanitarne były niesprawne technicznie, a w 14 placówkach dzieci nadal korzystały jedynie z ustępów zewnętrznych. Z kolei w 164 obiektach nie wywiązano się z obowiązku zapewnienia bieżącej ciepłej wody we wszystkich umywalkach, a w 148 szkołach nie zapewniono również należytych warunków do utrzymania higieny osobistej (np. brak papieru toaletowego, ręczników papierowych lub suszarki elektrycznej do suszenia rąk oraz mydła w płynie w dozownikach).

Rzecznik zwrócił się do szefa GIS o ocenę stanu sanitarnego placówek dla dzieci i młodzieży w 2015 roku, egzekwowanie realizacji prawnych nakazów dotyczących zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny przez organy prowadzące placówki oraz wskazanie czy organy prowadzące - które zaplanowały likwidację ustępów zewnętrznych w latach od 2010 do 2015 – zrealizowały zamierzenia oraz przekazania danych placówek, w których nadal problem występuje.

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia/ i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.