Wyślij
Udostępnij:
 
 

TUW PZUW z jedyną na rynku ofertą D&O dla sektora medycznego

Źródło: KL/TUW PZUW
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 03.03.2018
 
 
Od marca Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych wprowadza do oferty – jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce – produkt Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Podmiotu Leczniczego. Rozszerzenie oferty TUW PZUW o produkt D&O jest elementem ekspansji towarzystwa na rynku podmiotów medycznych, w tym zwłaszcza szpitali.
D&O medyczne (to jest Directors and Officers) wprowadzane do oferty przez TUW PZUW to specjalna oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kierowana do szeroko rozumianego kierownictwa podmiotów leczniczych – w tym szpitali i przychodni – zarówno publicznych jak i prywatnych. Produkt kierowany jest do klientów TUW PZUW, posiadających co najmniej obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu leczniczego.

- Ubezpieczenia typu D&O przeżywają w ostatnich latach swój rozkwit w Polsce. Początkowo produkty tego typu kierowane były do organów zarządzających spółkami rynku kapitałowego, to jest do zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych, na przykład z branży finansowej. Z czasem rozbudowywane były zarówno zakresy ubezpieczenia, jak i krąg odbiorców, którymi obecnie są managerowie różnego szczebla spółek z różnych branż, w tym nie tylko największych firm w Polsce. Oferta TUW PZUW jest dowodem ekspansji towarzystwa na rynku usług dla sektora medycznego, w tym przychodni i szpitali, które są jedną z głównych osi strategii TUW PZUW na kolejne lata – mówi Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW PZUW.

Nowy produkt wprowadzony do oferty przez TUW PZUW chroni przedstawicieli kierownictwa podmiotów leczniczych, w tym dyrektorów szpitali, przychodni, czy członków ich organów nadzorczych, przed finansowymi skutkami błędnych decyzji zarządczych, zaniechań lub złamania procedur. W szczególności zabezpiecza przed skutkami:
- niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu z NFZ,
- nieprawidłowego postępowania z odpadami medycznymi,
- naruszeniem dyscypliny finansów publicznych,
- naruszeniem przepisów podatkowych,
- naruszeniem zasad rachunkowości,
- naruszeniem praw pracowniczych.

Ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej członków władz podmiotu leczniczego mogą zostać objęci:
- kierownicy samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej albo członkowie rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- członkowie zarządu, członkowie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej podmiotu leczniczego działającego w formie spółki prawa handlowego,
- dyrektorzy i prokurenci zarządzający podmiotem leczniczym działającym w formie spółki prawa handlowego,
- likwidatorzy podmiotu leczniczego powołani w związku z likwidacją podmiotu leczniczego,
- osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jest drugą, obok spółki akcyjnej, dopuszczoną przez ustawę o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej formą wykonywania działalności ubezpieczeniowej, w której zakład ubezpieczeń ubezpiecza swoich członków na zasadzie wzajemności, a przy uzależnieniu członkostwa od zawarcia umowy ubezpieczenia umożliwia powstanie wspólnot ubezpieczonych (Związków Wzajemności Członkowskiej). Gwarancją bezpieczeństwa finansowego jest zarówno silna pozycja kapitałowa i wiarygodność Grupy PZU, jak i podleganie pełnemu nadzorowi KNF.

W 2016 roku – pierwszym pełnym roku działalności – TUW PZUW osiągnął bardzo dobre wyniki finansowe. Towarzystwo mogło pochwalić się w tym okresie przypisem składki o wartości ponad 137 mln zł i zaangażowaniem ponad 100 pracowników. Zgodnie z założeniami strategii w pierwszej fazie działalności TUW PZUW skupił się na trzech segmentach rynku: strategicznych spółkach Skarbu Państwa, podmiotach szpitalnych oraz programach typu affinity. W kolejnej fazie rozwoju swoją ubezpieczeniową grupę docelową TUW PZUW rozwija o jednostki samorządu terytorialnego.

Przeczytaj także: "Rafał Kiliński: Ubezpieczenia wzajemne to sprawdzony model biznesowy".

Zachęcamy do polubienia profilu "Menedżera Zdrowia" na Facebooku: www.facebook.com/MenedzerZdrowia i obserwowania konta na Twitterze: www.twitter.com/MenedzerZdrowia.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe