Dawid Żuchowicz/Agencja Wyborcza.pl

Terapia nieskuteczna lub mało skuteczna

Udostępnij:
– Biorąc pod uwagę dostępne analizy i opracowania, po rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uznającej terapię remdesiwirem jako nieskuteczną lub bardzo mało skuteczną w przebiegu COVID-19, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało nie finansować zakupu tego leku z pieniędzy publicznych – przekazał rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.
Rzecznik w rozmowie z Polską Agencją Prasową poinformował – 27 marca – że „na zlecenie ministra Adama Niedzielskiego AOTMiT przeanalizowała dziesięć międzynarodowych badań dotyczących oceny skuteczności remdesiwiru”.

Co z nich wyniknęło?

– Wyniki przeglądu agencji są zgodne z obejmującą dziewięć badań metaanalizą Cochrane Collaboration – czyli niezależnej międzynarodowej organizacji typu non profit, której celem jest ułatwianie podejmowania świadomych i trafnych decyzji dotyczących postępowania medycznego poprzez opracowywanie dowodów na podstawie zasad medycyny opartej na dowodach. W swoim opracowaniu organizacja wskazała, że lek nie ma żadnego lub ma niewielki wpływ na chorych z umiarkowanym i ciężkim przebiegiem COVID-19 – wyjaśnił Andrusiewicz, podkreślając, że „wszystkie analizowane przez AOTMiT i Cochrane Collaboration badania obejmowały chorych zakażonych koronawirusem w wersjach alfa i delta, które powodowały zdecydowanie cięższy przebieg COVID-19 niż obecnie dominujący wariant omikron z jego wszystkimi podwariantami”.

– Równie istotny jest fakt, że wśród badanych znajdowały się osoby niezaszczepione oraz nieuodpornione przez kontakt z wirusem – dodał.

– Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne analizy i opracowania, po rekomendacji AOTMiT uznającej terapię remdesiwirem jako nieskuteczną lub bardzo mało skuteczną, jak również braku wniosku refundacyjnego producenta opartego na jakichkolwiek nowych danych w celu szczegółowej oceny, Ministerstwo Zdrowia zdecydowało nie finansować zakupu leku ze środków publicznych – podsumował.

 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.