Tomasik, Mastalerz-Migas i Krajewski oburzeni stanowiskiem RPD

Udostępnij:
Trzy organizacje skupiające lekarzy rodzinnych protestują przeciwko stanowisku Rzecznika Praw Dziecka, który w piśmie do ministra stwierdził, że lekarzom rodzinnym brakuje wiedzy i umiejętności by leczyć dzieci w POZ. - Wypowiedzi pana Marka Michalaka rażą swoją jednostronnością - napisali przedstawiciele lekarzy rodzinnych.
Tomasz Tomasik, prezes stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Agnieszka Mastalerz-Migas, wiceprezes zarządu głównego PTMR, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i redaktor naczelna czasopisma "Lekarz POZ", a także Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego w piśmie do Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka:
- Wyrażamy sprzeciw wobec stwierdzenia "Nie można podzielić poglądu, że lekarz rodzinny posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności z zakresu pediatrii by efektywnie prowadzić leczenie dziecka" i "Również dzieci zdrowe, zgłaszające się z rodzicem do lekarza w ramach opieki profilaktycznej powinny mieć zapewniony szeroki dostęp do pediatry”. Te stwierdzenia rażą swoją jednostronnością oglądu sytuacji, powierzchownością proponowanych rozwiązań i po prostu brakiem rzetelnego rozeznania problemu, w sprawie, w której pan Michalak się wypowiada.

W Polsce w 2016 roku w podstawowej opiece zdrowotnej pracowało według NFZ 6 667 pediatrów, co stanowi około 20 procent lekarzy POZ. Na 145 873 258 udzielonych porad w POZ około 16 procent to świadczenia udzielone dzieciom. Większą część z nich udzielono chorym pacjentom, pozostałe to właśnie świadczenia prewencyjne.

Lekarze rodzinni cenią współpracę ze specjalistami, w szczególności specjalistami pediatrii. Ułatwia to zapewnianie opieki zdrowotnej i niezbędnych interwencji medycznych.

Każdy lekarz po ukończeniu studiów medycznych jest dobrze przygotowany do przeprowadzenia badania pacjenta i stwierdzenia obecności lub braku patologii. Jednak, aby kompetentnie i bezpiecznie funkcjonować w systemie opieki zdrowotnej, powinien odbyć szkolenie specjalizacyjne.

Lekarz specjalista medycyny rodzinnej jest dobrze przygotowany do zapewniania podstawowej opieki zdrowotnej dorosłym i dzieciom, w szczególności udzielania porad osobom zdrowym, rozpoznania patologii nawet na wczesnych etapach choroby, leczenia pacjenta z chorobami przewlekłymi oraz w razie potrzeby kierowania do konsultacji specjalistycznych. Do tych ostatnich zaliczają się także konsultacje lekarzy pediatrów. Specjalista medycyny rodzinnej zapewnia dostęp do opieki blisko miejsca zamieszkania pacjentów, udziela porad zwykle w dniu zgłoszenia, pełni rolę wartownika, zapewniającego pacjentom bezpieczeństwo i równość zdrowotną. Lekarze specjaliści, w tym specjaliści w zakresie pediatrii, przygotowani są głównie do zapewnienia świadczeń szpitalnych. Powinni oni zachować swoją ekspercką wiedzę i umiejętności dla pacjentów prezentujących stany wymagające pogłębionej i kosztownej diagnostyki, postępowania specjalistycznego i monitorowania skomplikowanych oraz rzadkich chorób przewlekłych.

Obecnie szczupłość kadr lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej i w całym systemie ochrony zdrowia czyni bezprzedmiotowym spór, który pan Michalak wywołał. Przyjmujemy do pracy w naszych praktykach i przychodniach każdego chętnego lekarza. Niestety, takich medyków brakuje. W 2013 r. lekarzy pracujących w POZ było 32 922, do roku 2016 przybyło zaledwie 538. Tymczasem tych, którzy stanowią o istocie podstawowej opieki zdrowotnej, a więc zbierających listy aktywne pacjentów w roku 2013 było 25 573. W 2016 r. ta liczba wyniosła 23 959 to znaczy, że ubyło ich 1614. Główny problem to brak kadr oraz nadmierna biurokracja przytłaczająca lekarzy POZ i zabierająca czas, który powinien być przeznaczony pacjentom.

Jako lekarze rodzinni stoimy na stanowisku, że spory wynikające z wadliwości struktury systemu ochrony zdrowia nie powinny zdominować spojrzenia w przyszłość. Należy budować system opieki zdrowotnej, który zapewni równy dostęp do świadczeń lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej. Oczywiście opieka musi być zagwarantowana wszystkim obywatelom w tym chorym i zdrowym dzieciom. Taką funkcję i misję spełnia tylko specjalista medycyny rodzinnej dedykowany do pracy w tym sektorze. To on zapewnia wszechstronną, całościową, ciągłą i skoordynowaną opiekę niezależnie od wieku pacjenta i problemu z jakim zgłasza się po pomoc. Nasze państwo powinno zmierzać do takiego modelu opieki podstawowej.

Przeczytaj także: "Michalak protestuje przeciw wykluczaniu pediatrów z POZ".
 
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.