Wyślij
Udostępnij:
 
 
Philips

Transformacja cyfrowa szansą na złagodzenie bolączek trapiących system ochrony zdrowia

Źródło: Menedżer Zdrowia
Redaktor: Krystian Lurka |Data: 22.07.2021
 
 
Tagi: Philips
Pandemia COVID-19 stała się impulsem do zmian w związku z koniecznością dostosowania się do nowej sytuacji. W jej efekcie gwałtownie wzrosło wykorzystanie interoperacyjnych narzędzi w celu wspierania innowacji w zakresie zarządzania opieką medyczną, wirtualnych usług zdrowotnych oraz zdalnego monitorowania pacjentów.
W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy branża ochrony zdrowia przyspieszyła proces informatyzacji, dowodząc wartości cyfrowych technologii zdrowotnych, co z kolei wpłynęło na zmianę metod opieki nad pacjentem. Dzięki wprowadzeniu zdalnych, bezpiecznych i jednocześnie skalowalnych rozwiązań podmioty ochrony zdrowia mają szansę ujednolicić metody świadczenia opieki medycznej w różnych warunkach, tak by pomóc lekarzom i liderom ochrony zdrowia poprawić efekty leczenia oraz doświadczenia personelu i pacjentów, zmniejszając jednocześnie koszty opieki.

Ponieważ ochrona zdrowia stale ewoluuje, podmioty medyczne muszą spojrzeć na ścieżkę leczenia pacjenta w sposób całościowy i zastanowić się, w jaki sposób mogą dostosować się do aktualnej sytuacji oraz jak wyznaczać przyszłe trendy w zakresie świadczenia usług medycznych. Nawet w postpandemicznym świecie pacjenci będą otrzymywać opiekę medyczną w różnych warunkach, co zachęci podmioty ochrony zdrowia do wyjścia naprzeciw ich potrzebom poprzez zaoferowanie im spersonalizowanych usług, opartych na scentralizowanych źródłach danych.

Rozszerzenie opieki medycznej poza mury szpitala
Metody świadczenia opieki medycznej ulegają szybkim zmianom. Coraz więcej usług jest świadczonych poza szpitalem, dlatego mamy do czynienia ze wzrostem ilości napływających danych. Część infrastruktury informatycznej nie jest jednak w stanie poradzić sobie z takim zalewem informacji. Wiele dzisiejszych systemów medycznych składa się z niezliczonych niszowych systemów, funkcji i urządzeń oraz towarzyszącego im oprogramowania, przez co zarządzanie tymi danymi stanowi nie lada wyzwanie.

Wysoce fragmentaryczny charakter stosowanych systemów informatycznych stwarza specyficzne trudności związane ze świadczeniem usług medycznych, szczególnie w przypadku personelu lekarskiego. W tym nowym środowisku, gdzie usługi medyczne nie zawsze udzielane są w obrębie szpitala, kluczowe kwestie umożliwiające podejmowanie pewnych, świadomych decyzji to integracja i standaryzacja informacji o pacjentach. Pacjenci coraz częściej będą korzystać z wirtualnej opieki medycznej, więc usługodawcy coraz częściej będą świadczyć usługi dostępne niegdyś jedynie w szpitalach także w warunkach domowych, czego przykładem może być monitorowanie stanu zdrowia pacjenta po wypisaniu ze szpitala. Oznacza to, że dane pacjentów muszą być stale dostępne. Łatwy i bezpieczny dostęp do danych medycznych na różnych etapach opieki zdrowotnej jest ważny nie tylko z punktu widzenia pacjenta, lecz także personelu medycznego.
Zwrócenie się w kierunku rozwoju cyfryzacji ma również odzwierciedlenie w danych. Jak pokazują wyniki globalnego raportu Future Health Index 2021, przygotowanego na zlecenie firmy Philips, aż 64 proc. respondentów potwierdza, że telemedycyna będzie dla nich priorytetem w przyszłych inwestycjach w cyfrowe technologie zdrowotne, a ponad połowa (52 proc.) uważa, że aby przygotować się na przyszłość i zwiększyć elastyczność działania, niezbędne są jeszcze większe inwestycje we wdrożenie innowacyjnych technologii ochrony zdrowia. Ewolucji tej towarzyszą jednak określone wyzwania. Według raportu Philipsa dla liderów ochrony zdrowia największymi barierami utrudniającymi wdrożenie cyfrowych technologii medycznych w ich placówkach są takie kwestie, jak zarządzanie danymi (53 proc.) oraz brak interoperacyjności czy standardów danych medycznych (45 proc.).

Podmioty ochrony zdrowia mogą optymalnie wykorzystać przytłaczające aktualnie ilości wysoce złożonych danych poprzez wdrożenie wspólnej chmurowej infrastruktury informatycznej, w której dane są łatwo dostępne z dowolnego miejsca, co stanowi podstawowy wymóg dla nowych modeli świadczenia usług medycznych, w których informacje o pacjencie muszą być dostępne w takich miejscach, jak dom, przychodnia czy tradycyjne środowiska szpitalne.

Zwiększanie wydajności w celu wzmocnienia zrównoważonego rozwoju finansowego
Podmioty ochrony zdrowia bardziej niż kiedykolwiek wcześniej stają również przed wyzwaniem zmaksymalizowania swojej wydajności operacyjnej i finansowej. Przykładowo – w zeszłym roku Amerykańskie Stowarzyszenie Szpitali podało, że szpitale stracą z powodu wydatków i kosztów związanych z COVID-19 aż 323 mld dolarów, przez co prawie połowa szpitali i systemów ochrony zdrowia w Ameryce odnotuje do końca roku ujemny wynik operacyjny.

Presja finansowa zmusza placówki medyczne do poszukiwania skutecznych rozwiązań pozwalających zmaksymalizować zasoby, jakie już posiadają, i zminimalizować koszty. Elastyczne rozwiązania informatyczne, które można skalować w miarę rozwoju danej placówki, mogą umożliwić bardziej całościowe podejście do ich działalności i ścieżek leczenia pacjenta. Rozwiązania predykcyjne oferują inteligentne wskazówki pozwalające na osiągnięcie praktycznych rezultatów zarówno w szpitalu, jak i poza nim. Na przykład narzędzia oparte na sztucznej inteligencji ułatwiają planowanie, umożliwiając odpowiedni dobór badania i zmniejszając jednocześnie liczbę pacjentów, którzy nie przychodzą na umówioną wizytę lub spóźniają się, a także podnosząc wydajność pracy personelu. Rozwiązania tego typu umożliwiają również monitorowanie przepływu pacjentów i wykorzystania łóżek, dzięki czemu lekarze i administratorzy mogą zapewnić, że pacjenci otrzymują opiekę medyczną na odpowiednim poziomie oraz że mogą zostać wypisani ze szpitala lub skierowani na oddziały przejściowe w bezpieczny i skuteczny sposób. Kolejnym rozwiązaniem ułatwiającym optymalizację kosztów oraz szybką diagnostykę mogą być narzędzia pozwalające na efektywniejszy nadzór zdrowotny nad większymi grupami, np. osobami ze zwiększonym ryzykiem. Przykładowo – Philips posiada systemy wspomagające zarządzanie zdrowiem populacyjnym, które nie wymagają nawet bezpośredniego kontaktu głosowego lub wizualnego pomiędzy użytkownikami, ale udostępniają ankiety do zbierania wiarygodnych danych zdrowotnych. Na ich podstawie możliwe jest oszacowanie potencjalnego zagrożenia zdrowotnego dla szerszej populacji.

Jednocześnie platformy chmurowe dają systemom ochrony zdrowia elastyczność, która pozwala inwestować w nowe technologie i identyfikować priorytetowe obszary do poprawy, umożliwiając przy tym zastosowanie bardziej przewidywalnego modelu kosztowego. Taka wspólna infrastruktura oznacza również, że procesy administrowania danymi są identyczne bez względu na konkretne rozwiązanie, co zmniejsza obciążenie zasobów informatycznych. Ponadto dzięki temu lekarze nie muszą poświęcać dużo czasu na naukę wprowadzania danych i mogą skupić się na ich wykorzystaniu przy podejmowaniu decyzji klinicznych.

Przyspieszenie transformacji cyfrowej
Podmiotom ochrony zdrowia należy zaoferować wsparcie w dostosowaniu się do działania w coraz bardziej wirtualnym i ekspansywnym środowisku opieki medycznej w postaci elastycznych, zdalnych platform i narzędzi medycznych, które pozwolą im zaspokoić zapotrzebowanie rynkowe.

Pandemia udowodniła, że indywidualne, punktowe działania nie wystarczą i że takie rozwiązania, jak technologie chmurowe, telemedycyna, wirtualne narzędzia i interoperacyjność, są kluczowe, aby wspomóc cyfrową transformację branży.

Zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną rośnie, a dostęp do niej jest ograniczony, dlatego systemy zdrowotne szukają metod zmniejszenia rotacji personelu i poprawy zarządzania produktywnością w otoczeniu klinicznym.

Nowe technologie mogą zmienić oblicze branży i umożliwić szybkie tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Analityka, uczenie maszynowe oraz sztuczna inteligencja pozwalają na identyfikację powtarzających się i powiązanych ze sobą danych, oferując wartościowe informacje pomagające w podejmowaniu decyzji.
Usługodawcy muszą w efektywny kosztowo sposób dopasować metody pracy w szpitalach do leczenia pacjentów w placówkach ambulatoryjnych oraz w warunkach domowych. Aby nastąpił znaczący postęp na drodze ku informatyzacji, stosowane rozwiązania muszą łączyć usługi medyczne świadczone w różnych warunkach, tworząc jeden bezpieczny, ujednolicony system, z którego będą korzystać zarówno pacjenci, jak i personel medyczny.

Tekst opublikowano w „Menedżerze Zdrowia” 5-6/2021. Czasopismo można zamówić na stronie: www.termedia.pl/mz/prenumerata.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe