Wyślij
Udostępnij:
 
 
Krystian Maj/KPRM

Warsaw Health Innovation Hub – początek w KPRM

Redaktor: Krystian Lurka |Data: 11.06.2021
 
 
W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uroczyście zainaugurowano Warsaw Health Innovation Hub – projekt Agencji Badań Medycznych i globalnych firm. To pierwsza inicjatywa w Europie Środkowej polegająca na współpracy sektora publicznego i biznesu w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, by poprawić zdrowie pacjentów oraz zwiększyć wydajność polskiego systemu ochrony zdrowia.
Na zaproszenie prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i pełniącego obowiązki prezesa Agencji Badań Medycznych Radosława Sierpińskiego w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele pięciu pierwszych firm, które przystąpią do projektu: Iskra Reic z AstraZeneca, Mark Loughran z Microsoft, Markus Sieger z Polpharma, Irma Veberič z Roche oraz Jan-Philipp Beck z EIT Health.

Podczas spotkania przedstawiciele firm podpisali porozumienie o współpracy. Omówiono też najważniejsze kwestie dotyczące wspólnych oczekiwań i zadań.

– To ogromne wydarzenie na skalę Europy. Udało nam się zainteresować współpracą sektor biznesowy na tyle, by zechcieli wspierać polska naukę, start-upy i innowacje, i tym samym podnosić jakość terapii i rozwiązań na rzecz polskich pacjentów. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w powstanie tego projektu i za wspólną chęć realizacji zadań, jakie mamy do wykonania. To dopiero początek naszej aktywności – powiedział Radosław Sierpiński, dodając, że „unikalna koncepcja WHIH stwarzać będzie warunki pozwalające na szybkie przekształcanie pomysłów w produkty, procesy i usługi uwzględniające interesy rozwojowe polskiego sektora biomedycznego i konieczność niezależności Polski w zakresie bezpieczeństwa lekowego i produktów medycznych”. To także możliwość inwestycji w polskie technologie i najlepsze zespoły badawcze z kraju.

Premier Morawiecki podziękował Sierpińskiemu za utworzenie „tej bardzo ciekawej inicjatywy, którą wspiera polski rząd”.

– Naszą odpowiedzialnością jest tworzenie strategicznych partnerstw w obszarze zdrowia w sektorze publicznym i prywatnym. To lekcja, którą wyciągamy z pandemii. WHIH to pierwsza tego typu platforma nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowej. Potencjał naszych badaczy i firm, a także doświadczenie globalnego sektora bio-tech, pozwoli na dostarczenie korzyści polskim pacjentom. Wspierając takie inicjatywy, chcemy kreować dobre warunki do rozwoju systemu ochrony zdrowia w naszym kraju. W Polsce mamy coraz więcej start-upów i projektów naukowych. To potencjał, który nie może zostać zmarnowany – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Podczas spotkania wypowiedział się także minister Niedzielski.

– Żadna dziedzina nie rozwija się tak dynamicznie jak medycyna. Pojawiają się nowe możliwości leczenia, nowe cząsteczki, wyroby medyczne, badania diagnostyczne, które sprawiają, że możemy lepiej i skuteczniej leczyć pacjentów. Wierzymy, że współpraca z sektorem biznesowym w ramach WHIH przyśpieszy implementację wielu rozwiązań w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, a potencjał naszych badaczy, młodych start-upów zostanie dostrzeżony i odpowiednio wdrożony z korzyścią dla pacjentów – podkreślił Adam Niedzielski.

Elementem wspierającym koncepcję WHIH będą własne programy tworzone i finansowane przez partnerów biznesowych nakierowanych na powstawanie innowacji medycznych i technologicznych służących rozwojowi polskiego sektora biomedycznego i pragmatycznego wykorzystania innowacji na potrzeby podnoszenia standardów świadczonych usług zdrowotnych.

Operatorem partnerów strategicznych, który będzie odpowiedzialny za platformę współpracy między firmami, jest EIT Health.

– Warsaw Health Innovation Hub jest przykładem na to, jak dzięki formule open innovation możemy odpowiedzieć na kluczowe wyzwania zdrowotne, wspólne dla Europy – zwłaszcza w okresie po pandemii. Do tej pory organizacja EIT Health razem z ponad 150 partnerami wdrożyła 118 innowacyjnych projektów. Dlatego też widzimy dużą wartość w przedsięwzięciach, gdzie biznes ramię w ramię z rządem pracuje na rzecz wzmocnienia systemu ochrony zdrowia. EIT Health wesprze partnerów strategicznych w koordynacji projektów pilotażowych, – zapowiedział Jan-Philipp Beck z CEO EIT Health.

Partnerzy prywatni z funduszy grantowych będą finansować tworzenie przez polskich naukowców i badaczy innowacyjnych i przełomowych rozwiązań medycznych i technologicznych w najważniejszych obszarach z punktu widzenia polskiego systemu ochrony zdrowia oraz interesów pacjentów.

– AstraZeneca ma zaszczyt być strategicznym partnerem założycielskim i uczestniczyć w inauguracji Warsaw Health Innovation Hub, który niewątpliwie przyczyni się do zapewnienia najwyższej możliwej jakości usług opieki zdrowotnej. Ta inicjatywa stanowi nowy rozdział w sferze współpracy sektora publicznego z biznesem w opiece zdrowotnej w Polsce, a także ustanowi pionierski przykład dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Uruchomienie WHIH jest kamieniem milowym w zbiorowych wysiłkach AstraZeneca w celu stworzenia Partnerstwa na rzecz Zrównoważenia i Odporności Systemu Opieki Zdrowotnej (tzw. PHSSR), aby poprawić zdrowie wśród populacji na świecie zarówno w związku z pandemią COVID-19, jak i po jej ustaniu. Bardzo się cieszę, że Polska znalazła się wśród pierwszych ośmiu krajów, które brały udział w tej międzynarodowej współpracy. AstraZeneca aktywnie włączy się w zainicjowane przez Hub projekty na rzecz wspierania dostępu do innowacji dla pacjentów oraz do budowy zrównoważonych i odpornych systemów opieki zdrowotnej w Polsce oraz w innych państwach – mówiła Iskra Reic, executive vicepresident Europe & Canada w AstraZeneca.

– Polpharma ze swoim ponad 85-letnim doświadczeniem w budowaniu udanej współpracy biznesowej jest gotowa dzielić się know-how i wspierać inicjatywy integrujące wiedzę naukową z biznesem i instytucjami publicznymi. Jako lider krajowego przemysłu, możemy skutecznie wspierać potrzeby polskich pacjentów, budując wartość dodaną dla systemu ochrony zdrowia, szczególnie w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa lekowego i realizacji celów zgodnie ze Strategią Farmaceutyczną dla Europy. Nasza wizja i strategia budowania efektywnego systemu opieki zdrowotnej obejmuje: profilaktykę, koncentrację na potrzebach pacjenta i współpracę, dotyczącą całego łańcucha wartości: od prewencji do skutecznego leczenia. Cieszę się, że będziemy współtworzyć tę inicjatywę – przyznał Markus Sieger, prezes zarządu Polpharma.

Działania w ramach WHIH będą dotyczyć trzech obszarów strategicznych:
– innowacji farmaceutycznych, w tym technologii medycznych,
– innowacji w zakresie wyrobów medycznych,
– rozwiązań cyfrowych w zdrowiu.

Poinformowano, że utworzony projekt będzie „szansą na współpracę polskich naukowców i badaczy z globalnym firmami w zakresie biotechnologii i innowacji, a dalszy rozwój Hubu zmierzać będzie w kierunku utworzenia Polskiej Doliny Medycznej na wzór europejskich rozwiązań”.

– Powołanie Warsaw Healthcare Innovation Hub to zupełnie nowe podejście do rozwoju opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to połączenie technologii i ludzkiej pomysłowości, którego rezultatem będą innowacje służące nam wszystkim. Aspiracją Microsoft jest wspieranie rozwoju Polskiej Doliny Cyfrowej, a cyfrowa transformacja sektora, będąc jednym z jej kluczowych filarów, przyniesie korzyści nie tylko wybranym, ale wszystkim uczestnikom systemu ochrony zdrowia w kraju – wyjaśnił dr Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce.

– Roche Polska w ciągu ostatnich 6 lat zainwestował w Polsce niemal 4 mld zł. Co roku zwiększamy skalę inwestycji, które w 2020 r. osiągnęły ponad 1 mld zł. Stale zwiększamy również liczbę badań klinicznych w Polsce, tylko w 2019 r. prawie 1100 pacjentów zyskało dostęp do najnowocześniejszych terapii. Wraz z Centrum Onkologii w Warszawie otworzyliśmy pierwszy w Polsce ośrodek badań wczesnych faz. To elementy ekosystemu, który staramy się współtworzyć, aby dać impuls do dalszego dynamicznego wzrost działalności innowacyjnej prowadzonej w Polsce. Wierzymy, że Warsaw Health Innovation Hub będzie kolejnym ważnym elementem, promującym najbardziej innowacyjne aktywności i proinnowacyjne zmiany w systemie ochrony zdrowia, a finalnie wpłynie na poprawę jakości życia polskich pacjentów – mówiła Irma Veberič, general manager Roche Polska.

Kolejnym etapem w rozwoju WHIH będzie pierwsze spotkanie Rady WHIH, którą powołał prezes ABM. Podczas pierwszego posiedzenia rady zostaną opracowane i przyjęte priorytety, zgodnie z którymi będą realizowane projekty przygotowywane przez partnerów strategicznych WHIH.

 
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe